Tại cuộc họp báo do UBND TP HCM tổ chức vào chiều 28-12, ông Dương Anh Đức, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông TP HCM, đã công bố 10 sự kiện nổi bật của TP trong năm 2019.

Đối với lĩnh vực chính trị có 3 sự kiện: 1 - Thực hiện có hiệu quả chủ đề "Năm đột phá cải cách hành chính và thực hiện Nghị quyết 54 của Quốc hội". Năm 2019 đã có những đột phá về cải cách hành chính và Nghị quyết 54 đã mang lại kết quả tích cực, triển khai đồng bộ, từ đó tạo nên những chuyển biến hiệu quả hơn, góp phần làm tăng thêm niềm tin cho người dân và doanh nghiệp. Cụ thể như công bố thời hạn giải quyết 40 thủ tục hồ sơ liên thông tại Văn phòng UBND TP; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng tỉ lệ hồ sơ giải quyết thông qua dịch vụ công trực tuyến cấp độ 3, 4 đạt 33,51%, đạt chỉ tiêu đề ra. TP đã ban hành 7 nội dung quy định các nhiệm vụ, quyền hạn được ủy quyền. Việc triển khai thực hiện thu nhập tăng thêm đã góp phần hỗ trợ đội ngũ cán bộ công chức, viên chức nâng cao năng suất lao động, phục vụ tốt hơn người dân… 2 - TP HCM tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. 3 - Khánh thành Trung tâm Báo chí đầu tiên của cả nước vào ngày 18-3.

Ở lĩnh lực kinh tế có một sự kiện: TP đạt và vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng. Thu ngân sách Nhà nước lần đầu tiên đạt 412.474 tỉ đồng, vượt 3,34% chỉ tiêu giao đầu năm, chiếm hơn 27% tổng thu cả nước. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 1,34 triệu tỉ đồng, tăng 8,32% so với năm 2018; thu hút đầu tư nước ngoài đạt 8,3 tỉ USD; có 1.320 dự án FDI được cấp mới, thành lập thêm hơn 44.000 doanh nghiệp.

Ở lĩnh vực đô thị có 2 sự kiện: Thứ nhất, TP đẩy mạnh thực hiện đô thị thông minh: Xây dựng kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở; Trung tâm điều hành đô thị thông minh; Trung tâm mô phỏng và dự báo kinh tế - xã hội; Trung tâm An toàn thông tin. Thứ hai, đẩy mạnh các giải pháp xây dựng văn minh đô thị và xây dựng Đảng bộ thành phố trong sạch, vững mạnh.

Bốn sự kiện nổi bật còn lại thuộc lĩnh vực văn hóa - xã hội; an ninh - quốc phòng và đối ngoại: Trao tặng Giải thưởng Sáng tạo TP lần thứ 1 năm 2019; Các hoạt động văn hóa, thể dục - thể thao đạt nhiều kết quả nổi bật; Tổ chức thành công các hoạt động đối ngoại, hội nhập quốc tế; Tiếp tục bảo đảm quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

PHAN ANH