Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Bình Dương khóa XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã chính thức khai mạc sáng 14-10. Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên Giáo Trung ương Võ Văn Thưởng thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư trực tiếp chỉ đạo đại hội. 

349 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 1.

Đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ trước khi bắt đầu đại hội.

Có 349 đại biểu đại diện cho hơn 48.500 đảng viên thuộc 14 đảng bộ trực thuộc tham dự. Phương châm của Đại hội là "Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển".

349 đại biểu dự Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương nhiệm kỳ 2020-2025 - Ảnh 2.

Phát biểu khai mạc, ông Trần Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Bình Dương khóa X cho biết Đại hội Đảng bộ tỉnh Bình Dương được chuẩn bị một cách chu đáo, nghiêm túc và đúng quy định. Các văn kiện trình Đại hội được chuẩn bị sớm, công phu và chất lượng; đã tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tâm huyết và trách nhiệm của các tổ chức Đảng, của các đồng chí lão thành cách mạng, cán bộ hưu trí, đội ngũ trí thức và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh.

Do đó, văn kiện trình Đại hội hôm nay là sự hội tụ, kết tinh trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân trong tỉnh, đảm bảo tính kế thừa và phát triển đúng định hướng của tỉnh nói riêng và của cả nước nói chung.

Song song đó, công tác nhân sự Đại hội cũng được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh chuẩn bị nghiêm túc, đúng nguyên tắc, quy trình và các quy định của Trung ương; bảo đảm tính dân chủ, khách quan, minh bạch, bám sát yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh trong tình hình mới.

Tin - ảnh:THÀNH ĐỒNG