Trong 4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII nhiệm kỳ 2020-2025 mới được bầu, ngoài ông Chu Ngọc Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, Chủ tịch UBND TP Hà Nội; 3 người là tân Phó Bí thư gồm các ông, bà: Nguyễn Văn Phong, Nguyễn Ngọc Tuấn, Nguyễn Thị Tuyến.

1. Ông Chu Ngọc Anh

4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội là những ai? - Ảnh 1.

Phó Bí thư, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chu Ngọc Anh

Ông Chu Ngọc Anh sinh tháng 6-1965; quê quán: Xã Thái Hòa, huyện Ba Vì, TP Hà Nội.

Ông Chu Ngọc Anh có học vị Tiến sĩ; lý luận chính trị: Cao cấp; là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII.

Tháng 10-1988 đến 11-1995 là nghiên cứu sinh rồi giảng viên tại Viện Vật lý kỹ thuật, ĐH Bách khoa Hà Nội.

Tháng 12-1995 đến 7-1997 công tác tại Công ty ứng dụng tiến bộ Khoa học kỹ thuật (MITEC), Bộ Khoa học và Công nghệ (KH-CN) rồi chuyển công tác về Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng cục Bưu điện.

Tháng 7-1997 đến 11-2003, là Phó trưởng phòng rồi Trưởng phòng thuộc Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện, Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông Việt Nam.

Tháng 11-2003 đến 8-2010, chuyên viên rồi Phó Vụ trưởng Vụ Công nghệ cao; Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ, Bộ KH-CN.

Tháng 8-2010 đến 1-2011, là Thứ trưởng Bộ KH-CN kiêm Cục trưởng Cục Ứng dụng và Phát triển công nghệ. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng tháng 1-2011 được bầu làm Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng.

Tháng 1-2011 đến 3-2013, là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng khóa XI, Thứ trưởng Bộ KH-CN.

Tháng 3-2013 đến 5-2013, là Phó Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ. Tháng 5-2013 đến 9-2015, là Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ.

Tháng 9-2015 đến 4-2016, là Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ KH-CN. Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng tháng 1-2016 được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Từ 4-2016, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ KH-CN.

Tháng 9-2020, theo Quyết định 2346-QĐNS TƯ ngày 16-9-2020 của Bộ Chính trị, ông Chu Ngọc Anh được Bộ Chính trị điều động, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội, nhiệm kỳ 2015-2020.

Ngày 25-9-2020, tại kỳ họp thứ XVI, HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021, ông Chu Ngọc Anh, Phó Bí thư Thành ủy, được bầu giữ chức Chủ tịch UBND TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10-2020, tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, ông Chu Ngọc Anh được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

2. Bà Nguyễn Thị Tuyến

4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội là những ai? - Ảnh 2.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến

Bà Nguyễn Thị Tuyến sinh ngày 25-7-1971. Ngày vào Đảng: 3-4-1995. Ngày chính thức: 3-4-1996

Học vị: Tiến sĩ Xây dựng Đảng: Cử nhân Luật kinh tế; Lý luận chính trị: Cử nhân; Quê quán: Xã Đồng Lạc, huyện Chương Mỹ, TP Hà Nội.

Tháng 1-1993 đến 6-1996: Cán bộ cơ quan Huyện đoàn Chương Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ Huyện đoàn Chương Mỹ.

Tháng 6-1996 đến 10-1996: Phó Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ.

Tháng 10-1996 đến 12-2000: Bí thư Huyện đoàn Chương Mỹ, Chủ tịch Hội đồng Đội huyện Chương Mỹ; Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Hà Tây.

Tháng 12-2000 đến 5-2004: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy Chương Mỹ, Trưởng ban Tuyên giáo Huyện ủy Chương Mỹ.

Tháng 5-2004 đến 9-2005: Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Phó Chủ tịch UBND huyện Chương Mỹ.

Tháng 9-2005 đến 7-2008: Tỉnh ủy viên, Bí thư Tỉnh đoàn Hà Tây; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh Hà Tây.

Tháng 8-2008 đến 6-2010: Thành ủy viên, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội.

Tháng 6-2010 đến 12-2010: Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ.

Tháng 1-2011 đến 3-2015: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI), Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Chương Mỹ.

Tháng 4-2015 đến 1-2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI); Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam; Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch Liên đoàn Lao động TP Hà Nội.

2007 đến 2011: Đại biểu Quốc hội khóa XII.

2011 đến 2016: Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tháng 1-2016 đến 6-2019: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam, Bí thư Đảng Đoàn, Chủ tịch LĐLĐ TP Hà Nội; Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016; khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 6-2019 đến 10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Trưởng ban Dân vận Thành ủy, Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10-2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, bà Nguyễn Thị Tuyến được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Ông Nguyễn Văn Phong

4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội là những ai? - Ảnh 3.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong

Ông Nguyễn Văn Phong sinh ngày 12-6-1968. Ngày vào Đảng: 14-9-1992. Ngày chính thức: 14-9-1993

Học vị: Tiến sĩ Giáo dục học; Lý luận chính trị: Cao cấp; Quê quán: Xã Hồng Châu, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình.

Từ 1993 đến 2002: Giảng viên Khoa Lịch sử Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, tham gia Ban Thường vụ, Phó Bí thư, Bí thư Đoàn trường.

2002 đến 10-2006: Phó Bí thư Thường trực Thành đoàn, Chủ tịch Hội Sinh viên TP Hà Nội; Phó Chủ tịch Trung ương Hội Sinh viên Việt Nam.

Từ 10-2006 đến 3-2009: Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên TP Hà Nội; Ủy viên Đoàn Chủ tịch Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đoàn Thành ủy viên khóa XIV.

Từ 3-2009 đến 9-2009: Thành ủy viên, Phó Bí thư Huyện ủy Sóc Sơn.

Từ 9-2009 đến 11-2013: Thành ủy viên khóa XIV, XV, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Sóc Sơn; Đại biểu HĐND TP khóa XIV.

Từ 11-2013 đến 11-2015: Thành ủy viên khóa XV, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội; Đại biểu HĐND TP khóa XIV.

Từ 11-2015 đến 10-2020: Ủy viên Ban Thường vụ khóa XV, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, Đại biểu HĐND TP khóa XV. Từ tháng 8-2016 là ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương nhiệm kỳ 2016-2021.

Tháng 10-2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, ông Nguyễn Văn Phong được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

4. Ông Nguyễn Ngọc Tuấn

4 Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội là những ai? - Ảnh 4.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Ngọc Tuấn

Ông Nguyễn Ngọc Tuấn sinh ngày 24-9-1966. Ngày vào Đảng: 22-1-2000. Ngày chính thức: 22-1-2001

Học vị: Tiến sĩ Kinh tế, Kỹ sư Thủy lợi; Lý luận chính trị: Cao cấp; Quê quán: Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, tỉnh Hải Dương.

Tháng 7-1990 đến 9-1994: Cán bộ Kỹ thuật Công ty Thực nghiệm xây lắp, sau đó công tác tại Công ty Phát triển nhà và đô thị (nay là Tổng công ty Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD - Bộ Xây dựng).

Tháng 10-1994 đến 1-2004: Chủ nhiệm công trình, Đội trưởng thi công: Bí thư Đoàn thanh niên, Giám đốc Xí nghiệp Xây dựng số 2 Công ty Xây dựng thanh niên Hà Nội.

Tháng 2-2004 đến 4-2007: Quyền Giám đốc, Giám đốc, Chủ tịch HĐQT, Bí thư Đảng ủy Công ty Xây dựng thanh niên Hà Nội (Công ty Đầu tư và phát triển nhà Hà Nội số 25). Từ tháng 9-2006 là Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 5-2007 đến 6-2008: Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Ủy viên HĐQT, phụ trách HĐQT Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 7-2008 đến 3-2014: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội.

Tháng 10-2010: Tại Đại hội lần thứ XV Đảng bộ TP Hà Nội, nhiệm kỳ 2010-2015, được bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP Hà Nội.

Tháng 5-2011: Đại biểu HĐND TP Hà Nội khóa XIV, nhiệm kỳ 2011-2016.

Tháng 4-2014 đến 3-2016: Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội.

Tháng 11-2015: Tại Đại hội lần thứ XVI Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, được bầu tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội.

Tháng 4-2016: Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Đảng đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP Hà Nội.

Tháng 10-2020: Tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ TP khóa XVII, ông Nguyễn Ngọc Tuấn được bầu làm Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

B.H.Thanh