Sáng 12-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020-2025 đã khai mạc trọng thể tại Cung Văn hóa Lao động hữu nghị Việt - Xô, với sự tham dự của 497 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 45.000 đảng viên toàn Đảng bộ. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới dự và chỉ đạo đại hội.

Thấm thía bài học "Dân là gốc"

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thủ đô đã thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XVI, đạt được nhiều kết quả quan trọng, khá toàn diện, có nhiều dấu ấn nổi bật. Kinh tế, văn hóa, xã hội tiếp tục phát triển ấn tượng; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao với GRDP bình quân đầu người ước đạt 5.420 USD, tăng 1,5 lần so với năm 2015 và gấp 1,8 lần bình quân của cả nước; đóng góp trên 16% GDP, 18,5% thu ngân sách của cả nước…

Phát biểu chỉ đạo đại hội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định những kết quả đạt được của Đảng bộ thủ đô trong nhiệm kỳ qua là to lớn và quan trọng, đóng góp tích cực vào những thành tựu chung của cả nước. Tuy nhiên, bên cạnh những tiến bộ và thành tích đã đạt được, cũng còn không ít những hạn chế, khuyết điểm, như đã nêu ra trong báo cáo. Đó là mặc dù kinh tế có tốc độ tăng trưởng khá nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh của thủ đô; tình hình tội phạm, an ninh, trật tự trong xã hội còn diễn biến phức tạp; một số vụ việc vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất đai chưa được tập trung xử lý kiên quyết, kịp thời, gây bức xúc dư luận; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số cấp ủy, tổ chức Đảng cũng còn thấp... "Tôi đề nghị các đồng chí cần đi sâu phân tích, làm rõ nguyên nhân những kết quả, tiến bộ và những yếu kém, khuyết điểm; rút ra những bài học kinh nghiệm và đề ra các biện pháp đúng đắn, phù hợp nhằm phát huy ưu điểm, quyết tâm sửa chữa, nhanh chóng khắc phục có kết quả các khuyết điểm, hạn chế; củng cố, tăng cường niềm tin và sự ủng hộ của cán bộ, đảng viên và nhân dân" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

Xây dựng Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cùng các đại biểu dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, khai mạc vào sáng 12-10 Ảnh: HUY THANH

Về phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tán thành với những nội dung cơ bản nêu trong Báo cáo chính trị cùng với quyết tâm chính trị cao và ý chí, khát vọng vươn lên của Đảng bộ TP Hà Nội nhiệm kỳ 2020-2025 là: "Gương mẫu xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; khơi dậy ý chí, phát huy truyền thống ngàn năm văn hiến - anh hùng, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo và hội nhập quốc tế; xây dựng thủ đô ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại".

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cũng gợi ý 7 vấn đề mà Đảng bộ TP Hà Nội quan tâm thực hiện. Trong đó, một trong những vấn đề trọng tâm là Hà Nội cần huy động mọi nguồn lực, khai thác tốt mọi tiềm năng, lợi thế để tập trung phát triển kinh tế nhanh, bền vững, thực sự là động lực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ và cả nước; phấn đấu xây dựng Hà Nội giàu đẹp, văn minh, hiện đại như mục tiêu, tầm nhìn đã đề ra.

Mài sắc hơn "Thanh bảo kiếm"

Sáng cùng ngày, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu tại đại hội, Thủ tướng đánh giá trong nhiệm kỳ qua, Đảng bộ Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng Công an nhân dân (CAND) vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VI đề ra. Thủ tướng đặc biệt biểu dương Đảng bộ Công an Trung ương đã gương mẫu đi đầu trong việc tinh gọn tổ chức bộ máy và làm trong sạch đội ngũ. Đây là một bước đột phá về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của lực lượng công an.

Nhất trí cao với Báo cáo chính trị trình đại hội, Thủ tướng yêu cầu trong bất cứ hoàn cảnh, điều kiện nào, lực lượng CAND cũng phải kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp, toàn diện về mọi mặt đối với CAND; mỗi đảng viên, cán bộ, chiến sĩ công an phải thấm nhuần sâu sắc nhận thức còn Đảng là còn mình. "Lòng tuyệt đối trung thành với Đảng, gắn bó mật thiết với nhân dân là bản chất và cội nguồn sức mạnh để lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ chế độ và bảo vệ nhân dân" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Thủ tướng đề nghị ngay trong năm 2021, Đảng bộ Công an Trung ương phải quán triệt sâu sắc Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng; xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, nhằm thực hiện thắng lợi nghị quyết. Song song đó, chủ động tham mưu, ban hành, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện hệ thống pháp luật về an ninh trật tự, xây dựng lực lượng công an đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới. Đảng bộ Công an Trung ương tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục xây dựng hình ảnh người chiến sĩ CAND trong thời kỳ mới, trở thành biểu tượng cao cả, cao đẹp về chủ nghĩa anh hùng cách mạng; giữ vững và mài sắc hơn "Thanh bảo kiếm" bảo vệ Đảng, Tổ quốc, nhà nước và nhân dân.

Thay mặt Đảng bộ Công an Trung ương, Đại tướng Tô Lâm - Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an - khẳng định Đảng bộ Công an Trung ương, toàn thể cán bộ, đảng viên trong lực lượng CAND sẽ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang 75 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành; tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; bản lĩnh chính trị vững vàng, luôn nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, đoàn kết thống nhất; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; tuân thủ Hiến pháp, pháp luật, giữ vững kỷ cương, kỷ luật, điều lệnh CAND; tận tụy với công việc, hết lòng, hết sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Cũng trong ngày 12-10, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII nhiệm kỳ 2020-2025 được khai mạc với sự tham dự của 347 đại biểu chính thức, đại diện cho 69.111 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh. Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đến dự và chỉ đạo đại hội. Buổi chiều, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam khóa XXII nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức Hội nghị lần thứ nhất bầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy gồm 15 người. Ông Phan Việt Cường - Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch HĐND - được bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII. Ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy khóa XXI; ông Lê Trí Thanh - Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XXI, Chủ tịch UBND tỉnh - tiếp tục được bầu giữ chức vụ Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam khóa XXII.

Cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đến dự và chỉ đạo Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đại hội có sự tham dự của 350 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 93.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ tỉnh Thái Nguyên.

349 đại biểu chính thức đại diện cho 44.216 đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa cũng đã tham dự Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025, khai mạc vào ngày 12-10.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM từ ngày 14 đến 18-10

Ngày 12-10, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM, Sở Thông tin và Truyền thông TP, Hội Nhà báo TP HCM tổ chức họp báo Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP HCM lần thứ XI diễn ra từ ngày 14 đến 18-10. Tổng số đại biểu dự đại hội là 444 đại biểu chính thức. Trong đó có 58 đại biểu đương nhiên 386 đại biểu được bầu từ Đại hội Đảng bộ của 63 tổ chức Đảng trực thuộc Thành ủy. Dự kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự và phát biểu chỉ đạo đại hội.

Chủ trì buổi họp báo, Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy TP HCM Phan Nguyễn Như Khuê cho biết đại hội không trực tiếp bầu bí thư; từ 72 đại biểu được giới thiệu, đại hội sẽ bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ TP HCM gồm 61 người. Căn cứ vào những tiêu chí, tiêu chuẩn rõ ràng, ngoài phẩm chất năng lực uy tín đạo đức thì người được giới thiệu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP còn phải thể hiện được trách nhiệm với Đảng bộ, với nhân dân TP.

T.Hoàng

Văn Duẩn - Nguyễn Hưởng - Huy Thanh