Đó là những sản phẩm độc đáo gồm: bưởi hồ lô "tài-lộc, hồ lô "thỏi vàng đồng tiền", hồ lô "thư pháp". Riêng sản lượng do hộ của ông làm ra khoảng 500 trái. Tết năm nay không có sản phẩm mới mà chỉ có những sản phẩm truyền thống.

Hiện vườn bưởi hồ lô của ông Thành hợp tác với nông dân xã Mỹ Hoà (thị xã Bình Minh, Vĩnh Long) đã vào khuôn và sẽ thu hoạch từ khoảng 23 tháng Chạp. Tết năm ngoái, cả câu lạc bộ cung ứng khoảng 10.000 trái nhưng năm nay chỉ có 6.000 trái. Về giá cả bằng mọi năm, từ 300.000 đồng đến 1,2 triệu đồng/trái tuỳ loại. Đến thời điểm này, đã có khách hàng hợp đồng một nửa sản lượng của câu lạc bộ.

Bưởi hồ lô được ông Thành ra mắt thị trường vào năm 2008 tại Hội chợ nông nghiệp ở Cần Thơ, ông được xem là "cha đẻ" của bưởi tạo hình.

Ca Linh-Hồng Hải-Thanh Long