Trong 69 thành viên thuộc BVDCC2.1 có 63 thành viên chính thức và 6 thành viên dự bị để sẵn sàng thay thế các thành viên chính thức trong những trường hợp cần thiết. Đây là các nhân viên y tế được lựa chọn từ Bệnh viện Quân y 175 và một số bệnh viện khác. Theo dự kiến, các thành viên thuộc BVDCC2.1 Việt Nam sẽ làm nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan trong thời gian 1 năm.

69 người Việt Nam làm nhiệm vụ quốc tế tại Nam Sudan - Ảnh 1.

Các thành viên thuộc BVDCC2.1 Việt Nam tham gia huấn luyện. Ảnh: LÊ PHƯƠNG

Trong thời gian qua, Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam đã mời nhiều chuyên gia quốc tế truyền tải kinh nghiệm cho các thành viên thuộc BVDCC2.1 của Việt Nam. Tất cả các thành viên của Việt Nam đều đã sẵn sàng khi có lệnh tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình của Liên Hiệp Quốc.

H.Thanh