Chiều 15-8, Thường trực Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu đã tổ chức lễ Công bố các quyết định về công tác cán bộ của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, điều động, luân chuyển nhiều vị trí cán bộ chủ chốt. Các quyết định điều động, luân chuyển cán bộ đều có hiệu lực từ ngày 3-9.

Theo đó, điều động ông Trần Đình Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, đến nhận công tác tại Thành ủy Vũng Tàu và chỉ định ông Khoa tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thành ủy, giữ chức vụ Bí thư Thành ủy Vũng Tàu nhiệm kỳ 2015-2020.

Bà Rịa-Vũng Tàu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ - Ảnh 1.

Ban thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu chúc mừng các cán bộ được điều động, luân chuyển

Điều động, giới thiệu ông Mai Ngọc Thuận, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Vũng Tàu, ứng cử để bầu chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021.

Luân chuyển ông Lê Hoàng Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở KH-ĐT, đến nhận công tác tại Thị ủy Phú Mỹ và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Thị ủy, giữ chức vụ Bí thư Thị ủy Phú Mỹ nhiệm kỳ 2015-2020.

Điều động ông Huỳnh Văn Danh, Tỉnh ủy viên, Bí thư Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Phú Mỹ, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ.

Điều động ông Nguyễn Công Vinh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Châu Đức, đến nhận công tác tại Sở Nội vụ.

Bà Rịa-Vũng Tàu điều động, luân chuyển hàng loạt cán bộ - Ảnh 2.

Nhiều vị trí chủ chốt tại các huyện, thị, thành phố được điều động, luân chuyển

Phân công ông Đặng Thanh Minh, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc, giữ chức vụ Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu ứng cử để bầu giữ chức danh Chủ tịch HĐND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Điều động bà Lê Thị Trang Đài, Giám đốc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, đến nhận công tác tại Huyện ủy Xuyên Mộc và chỉ định tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu ứng cử để bầu chức danh Chủ tịch UBND huyện Xuyên Mộc nhiệm kỳ 2016-2021.

Luân chuyển ông Hoàng Nguyên Dinh, Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, đến nhận công tác tại Huyện ủy Châu Đức và tham gia Ban Chấp hành Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy, giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Châu Đức nhiệm kỳ 2015-2020; giới thiệu ứng cử để bầu  chức danh Chủ tịch UBND huyện Châu Đức nhiệm kỳ 2016-2021.

Tin, ảnh: Ngọc Giang