Ngày 10-7, Ban Kinh tế Trung ương đã có buổi làm việc với Thành ủy TP HCM về Đề án "Tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP HCM giai đoạn 2022-2025 và giai đoạn 2026-2030".

Tham dự buổi làm việc có ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương; ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM.

Tại buổi làm việc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP HCM Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh Nghị quyết số 16 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP đến năm 2020 xác định chủ trương: "Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành tiếp tục tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi để TP thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ... Cụ thể là xem xét để tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách TP đối với các nguồn thu có sự phân chia giữa Trung ương và TP HCM".

Ban Kinh tế Trung ương ủng hộ việc tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP HCM - Ảnh 1.

Tỉ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và TP giảm mạnh trong những năm qua

Bí thư Thành ủy TP HCM cho biết thực tế tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và TP giảm mạnh từ mức 33% giai đoạn 2000-2003, xuống còn 23% giai đoạn 2011-2016 và giai đoạn 2017-2020 chỉ còn 18%.

"Điều này ảnh hưởng đến thu ngân sách của TP, thiếu nguồn lực để giải quyết các thách thức và bảo đảm TP phát triển nhanh và bền vững cũng như thực hiện các mục tiêu phát triển đã nêu tại Nghị quyết số 16" – Bí thư Thành ủy TP HCM nói.

TP xác định việc tăng tỷ lệ phân chia các khoản thu giữa ngân sách Trung ương và TP phải luôn đảm bảo hài hòa giữa lợi ích của TP và lợi ích chung của quốc gia trên tinh thần "vì cả nước, cùng cả nước". Do đó, TP đề xuất tăng tỷ lệ điều tiết trong giai đoạn 2022-2030 theo lộ trình bảo đảm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế nhanh của TP, từ đó tạo cơ sở tăng thu ngân sách của TP và ngân sách Trung ương.

Phát biểu kết luận, ông Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương ghi nhận và đánh giá cao những kết quả đã đạt được của TP trong thời gian qua. TP cũng đã chuẩn bị Đề án rất công phu, kỹ lưỡng, có cơ khoa học và thực tiễn.

Ông Nguyễn Văn Bình nhấn mạnh việc xem xét tăng tỷ lệ điều tiết cho ngân sách TP đã được nêu trong Nghị quyết 16 và Kết luận 21. Do vậy, xuất phát từ các Nghị quyết của Đảng cũng như tình hình thực tế của TP đang đứng trước nhiều khó khăn, thách thức và cơ hội phát triển, Ban Kinh tế Trung ương ủng hộ và cho rằng việc xem xét tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP là cần thiết.

Tuy nhiên, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cũng đề nghị trong quá trình xem xét, điều chỉnh tăng phù hợp tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP cần bảo đảm nguyên tắc công bằng, hiệu quả, bền vững; làm rõ các quy định, cơ chế phân bổ ngân sách hiện nay còn nhiều bất cập, chưa phù hợp với yêu cầu thực tế của TP.

Đồng thời có nghiên cứu, đánh giá và đề xuất cơ chế điều tiết ngân sách giữa Trung ương và địa phương phù hợp với thông lệ quốc tế; tỉ lệ phân chia các nguồn thu giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương nên áp dụng theo từng loại thuế, quy mô và đặc thù của địa phương.

Theo Trưởng Ban Kinh tế Trung ương, tăng tỷ lệ điều tiết ngân sách cho TP HCM phải giúp cho TP không chỉ giải quyết những thách thức mà còn định hướng cho giai đoạn phát triển sắp tới, để TP phát triển nhanh và bền vững, xứng đáng với vị trí là đầu tàu thúc đẩy phát triển vùng kinh tế trọng điểm của phía Nam và cả nước.

Phan Anh