.Phóng viên: Sau gần 3 tháng Kết luận số 14-KL/TW ngày 22-9-2021 (Kết luận số 14) về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung được Bộ Chính trị ban hành, nhiều đảng viên bày tỏ kỳ vọng sẽ gỡ được "nút thắt" để cán bộ mạnh dạn phát huy năng lực, dám đột phá vì lợi ích chung. Ông nhìn nhận ra sao?

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm - Ảnh 1.

- Ông LÊ QUANG THƯỞNG: Kết luận số 14 của Bộ Chính trị có ý nghĩa rất quan trọng. Vấn đề cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo không phải lần đầu tiên chúng ta nhắc đến.

Trong từng giai đoạn, Đảng ta đều xây dựng đội ngũ cán bộ đủ phẩm chất, năng lực và có cơ chế bảo vệ, tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ phát huy năng lực. Tuy nhiên lần này, Bộ Chính trị đã có một kết luận riêng đề cập nội dung quan trọng đó. Qua đây cho thấy chúng ta vẫn cần phải có cơ chế, hành lang pháp lý để cán bộ dám nghĩ, dám làm, thay vì chỉ "vo tròn", ở trong vòng an toàn, không mạnh dạn đột phá, sáng tạo.

Kết luận số 14 đã tạo cơ sở để sắp tới có những bước tiến quan trọng trong công tác cán bộ. Bộ Chính trị xác định chúng ta cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

.Theo ông, như thế nào là người cán bộ dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo vì lợi ích chung?

- Cán bộ dám nghĩ, dám làm là luôn luôn vận động, tìm ra những cách làm mới, hướng đi mới phù hợp thực tiễn, mang lại lợi ích chung, vì tập thể. Có thể cách làm đó ban đầu sẽ gặp những trở ngại, rào cản nhưng người cán bộ vẫn quyết tâm để chứng minh tính đúng đắn của nó.

Bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm - Ảnh 2.

Các thành viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực tham gia cuộc họp tổ chức sáng 18-11 để cho ý kiến xử lý một số vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo theo dõi, chỉ đạo.Ảnh: TTXVN

Cán bộ dám nghĩ, dám làm là không đùn đẩy trách nhiệm, thấy khó không né tránh, dám chịu trách nhiệm về những việc làm của mình. Trên thực tế, chúng ta vẫn thấy có những cán bộ có tâm lý sợ mắc sai lầm, khuyết điểm, đùn đẩy, né tránh trách nhiệm, không dám đối diện với những khó khăn, vướng mắc mà thực tế đặt ra. Trong khi đó, tinh thần đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vì lợi ích chung vẫn còn gặp những rào cản; những lo ngại về quy định chưa hoàn thiện, pháp luật chồng chéo, một số điểm chưa rõ ràng, chưa phù hợp thực tiễn. Trong lịch sử, ở mỗi thời kỳ đều có những cán bộ năng động, đổi mới, sáng tạo, song cũng có giai đoạn khi cơ chế chưa tháo gỡ, họ phải chịu nhiều hệ lụy tiêu cực, thậm chí bị kiểm điểm, kỷ luật.

.Ông có thể dẫn chứng về việc khi cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá trong quản lý, điều hành, trong hành động sẽ mang lại những kết quả rõ nét trên thực tế?

- Giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 vừa qua là minh chứng rõ ràng cho việc dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo của đội ngũ cán bộ. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương nhưng ở đâu cán bộ xông pha vì dân, không ngại khó, không ngại khổ, dám chịu trách nhiệm trước những quyết định của mình thì kết quả kiểm soát dịch rất khả quan, người dân ủng hộ.

Các chỉ đạo, điều hành chung về công tác phòng chống dịch là thống nhất, xuyên suốt từ Trung ương đến địa phương nhưng ở từng địa bàn cần có những cách làm linh hoạt, sáng tạo để phù hợp với diễn biến dịch bệnh. Báo chí đã đề cập việc quận 7, TP HCM áp dụng nhiều sáng kiến chống dịch như: đưa bồn ôxy công nghiệp vào bệnh viện, mô hình điều trị tam giác... Nhờ đó, quận 7 cùng huyện Củ Chi là hai địa phương đầu tiên tại TP HCM công bố tạm thời kiểm soát được dịch Covid-19 vào thời điểm đầu tháng 9-2021.

.Bên cạnh những vấn đề về cơ chế, hành lang pháp lý, còn nguyên nhân nào khác là "rào cản" khiến một số cán bộ dù có năng lực nhưng vẫn ngại đổi mới, sáng tạo?

- Theo tôi, người đứng đầu cơ quan, đơn vị đóng vai trò rất quan trọng. Những người đứng đầu đó họ có quan điểm thế nào? Họ thích những người bình lặng hay những người sôi nổi? Khác nhau ở điểm đó. Trong khi đó, chúng ta đều nhìn nhận rằng những người dám nghĩ, dám làm, đổi mới, sáng tạo sẽ đem lại lợi ích cho xã hội rất tốt. Chính vì vậy, nếu người đứng đầu cơ quan, đơn vị đó bảo thủ, trì trệ, chỉ muốn nhiệm kỳ của mình an toàn thì có khi không dám thực hiện thí điểm đổi mới, sáng tạo.

.Để cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm thì chúng ta phải có cơ chế bảo vệ cán bộ. Như vậy, từ Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, chúng ta cần cụ thể hóa ra sao, thưa ông?

- Cơ chế khuyến khích cán bộ đổi mới, sáng tạo phải phù hợp với chủ trương, quan điểm của Đảng và Nhà nước về công tác cán bộ. Tôi cho rằng trên cơ sở Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, Ban Tổ chức Trung ương sẽ có những hướng dẫn chi tiết hơn về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Như trong Kết luận số 14 cũng đã nêu rõ quan điểm, cán bộ dám nghĩ, dám làm nếu không đạt, đạt một phần mục tiêu đề ra sẽ được miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm. Tuy nhiên, để áp dụng trên thực tế, cần xây dựng các cơ chế, chính sách thật cụ thể, giải quyết được các vấn đề rủi ro về pháp lý, sự chồng chéo trong quy định và thực sự "cởi trói" cho đổi mới, sáng tạo.

Bên cạnh việc tạo ra cơ chế bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, cần có cả yếu tố khuyến khích như khen thưởng, tuyên dương, chế độ đãi ngộ phù hợp. Tôi cho rằng trong mỗi lĩnh vực, việc khuyến khích và bảo vệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo sẽ có một số nét khác biệt, nên cần xem xét để đưa ra cơ chế phù hợp, thay vì áp dụng cứng nhắc. Các cơ chế đó phải đồng bộ trong hệ thống chính sách, được áp dụng, vận dụng thường xuyên, liên tục và nhất quán. 

Khơi dậy mạnh mẽ khát vọng cống hiến

Tại Kết luận số 14, Bộ Chính trị cho rằng cần đặc biệt quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có bản lĩnh chính trị, trí tuệ, gương mẫu, quyết tâm đổi mới, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá, sẵn sàng đương đầu với khó khăn, thử thách, luôn nỗ lực hành động vì lợi ích chung.

Bộ Chính trị yêu cầu các cấp ủy, tổ chức Đảng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt việc nâng cao nhận thức, tăng cường trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, nhất là người đứng đầu, tạo sự thống nhất cao trong toàn Đảng và sự đồng thuận trong xã hội về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá vì lợi ích chung; khơi dậy mạnh mẽ ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến, tinh thần đổi mới, hết lòng, hết sức vì nhân dân phục vụ của đội ngũ cán bộ.

Ngăn chặn những trường hợp lợi dụng chủ trương

Tạo cơ chế nhưng cũng cần bịt các lỗ hổng, ngăn chặn những trường hợp lợi dụng chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ để thực hiện hành vi vụ lợi, tham nhũng, tiêu cực hay không? Về điều này, theo ông Lê Quang Thưởng, bên cạnh cơ chế khuyến khích, bảo vệ cán bộ, cần phải gắn với chế tài của Đảng và Nhà nước nhằm xử lý những cán bộ lợi dụng đổi mới, sáng tạo để phục vụ lợi ích cá nhân, lợi ích nhóm hoặc cố ý làm trái, vi phạm quy định.

Ông Lê Quang Thưởng lưu ý trong Kết luận số 14 đã nhấn mạnh thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát quá trình triển khai thực hiện thí điểm các đề xuất đổi mới, sáng tạo. Chủ động phát hiện những vấn đề nảy sinh; kịp thời động viên, hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc hoặc xem xét, điều chỉnh, có quyết định phù hợp với tình hình thực tế; phát hiện sớm và kịp thời uốn nắn, chấn chỉnh sai sót, vi phạm.

Theo đó, khi cán bộ thực hiện thí điểm mà kết quả không đạt hoặc chỉ đạt được một phần mục tiêu đề ra hay gặp rủi ro, xảy ra thiệt hại thì cấp có thẩm quyền phải kịp thời xác định rõ nguyên nhân khách quan, chủ quan, đánh giá công tâm để xem xét, xử lý phù hợp. Nếu cán bộ thực hiện đúng chủ trương, có động cơ trong sáng, vì lợi ích chung thì được xem xét miễn hoặc giảm nhẹ trách nhiệm.

MINH CHIẾN thực hiện