Theo Công an tỉnh Trà Vinh, trong quá trình thực hiện dự án "Tiếp nhận và ứng dụng công nghệ vi phẫu sản xuất giống tôm càng xanh toàn đực tại Trà Vinh" do Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN thuộc Sở KH-CN tỉnh Trà Vinh làm chủ đầu tư, các ông Trần Hồng Nguyên - nguyên Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN, Trần Thanh Phục - nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH-CN và Phạm Thanh Hải, nguyên trưởng phòng hành chính - tổ chức của trung tâm (cả 3 người đã bị khởi tố, bắt tạm giam), lập 7 hợp đồng khống quyết toán số tiền 856.603.000 đồng, sai nguyên tắc kế toán tài chính. 

Các hành vi này gây thiệt hại gần 500 triệu đồng. Trong 7 hợp đồng khống, ông Diệp Văn Sơn đã ký tờ trình 3 gói thầu của 3 hợp đồng gửi Bộ KH-CN xin phê duyệt kế hoạch đấu thầu gây thiệt hại hơn 340 triệu đồng.

Bắt phó giám đốc và nguyên giám đốc Sở KH-CN Trà Vinh - Ảnh 1.


Ông Diệp Văn Sơn và ông Lê Văn Hồng Anh bị bắt tạm giam.

(Ảnh do công an cung cấp)


Trước đó, năm 2010, UBND tỉnh Trà Vinh thành lập Quỹ Phát triển KH-CN, phân công ông Diệp Văn Sơn làm phó chủ tịch và ông Lê Văn Hồng Anh làm giám đốc quỹ này. Từ tháng 10-2014 đến năm 2017, quỹ thực hiện 14 dự án cho vay với tổng số tiền hơn 5,2 tỉ đồng. 

Trong đó, ông Sơn cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động KH-CN cho cơ sở sản xuất gạch bê tông Sa Miếch (huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh) sai quy định; ông Anh ký hợp đồng cho vay không đúng đối tượng đối với ông Sơn Sa Miếch, chủ cơ sở trên, vay 400 triệu đồng để mua máy cuộn rơm nhưng ông Miếch đã sử dụng sai mục đích. Khoản tiền này đến nay không thu hồi được. 

L.Khánh