Trước tượng đài Bác, các y - bác sĩ đã tổ chức lễ giao ước thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ nhân đạo, hỗ trợ y tế ở Cộng hòa Nam Sudan. Ngày 1-10, Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 chính thức lên đường nhận nhiệm vụ ở Nam Sudan, thực hiện nghĩa vụ nhân đạo trong đội hình của Liên Hiệp Quốc.

Bệnh viện Dã chiến nhận nhiệm vụ giữ gìn hòa bình - Ảnh 1.

Cán bộ, y - bác sĩ Bệnh viện Dã chiến cấp 2 số 1 Ảnh: NGUYỄN THẠNH

Tr.Thiệp - N.Thạnh