Tại buổi làm việc, ông Lê Minh Hoan cho rằng với vai trò người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong việc cung cấp thông tin cho báo chí, lãnh đạo cấp ủy, chính quyền các địa phương cần tạo vòng tròn kết nối các mối quan hệ, trong đó có mối quan hệ với các cơ quan báo chí.

Bí thư Đồng Tháp yêu cầu bí thư cấp huyện chủ động hợp tác với báo chí - Ảnh 1.

Ông Lê Minh Hoan trao đổi với bí thư các huyện về công tác báo chí. Ảnh: VĂN KHƯƠNG

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp còn khẳng định quan hệ giữa lãnh đạo địa phương với các cơ quan báo chí cũng góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương mình. Do đó, lãnh đạo các địa phương cần chủ động hợp tác, cung cấp thông tin cho báo chí. Đặc biệt, biết thấu cảm và cân bằng yếu tố cảm xúc của người lãnh đạo khi tiếp xúc và cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí.

Theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Tháp, thời gian gần đây, việc phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện tương đối thường xuyên, hiệu quả. Tuy nhiên, khả năng giao tiếp và phát ngôn với cơ quan báo chí của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa kịp thời, chưa đầy đủ, nhất là đối với các vấn đề quan trọng, phức tạp, nhạy cảm, đã làm ảnh hưởng đến hiệu quả công tác cung cấp thông tin chính thống, có tính định hướng cho báo chí….

QUANG TRƯỜNG - CÔNG TUẤN