Ngày 8-6, Tỉnh ủy Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị lần thứ 30, khóa XVI để kiện toàn nhân sự chức danh Phó Bí thư Tỉnh ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Tại hội nghị, ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị với 26/44 phiếu cấp ủy viên có mặt. Theo quy định bầu cử trong Đảng, ông Võ Văn Hưng đạt 26 phiếu bầu đồng ý trên tổng số 47 cấp ủy viên của Đảng bộ Quảng Trị, đạt tỉ lệ 55,3%. Kết quả bầu cử chức danh này sẽ được Tỉnh ủy Quảng Trị trình lên cấp trên chuẩn y.

Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hưng, Bí thư Thành ủy Đông Hà được bầu làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Trị

Ông Võ Văn Hưng (48 tuổi), quê quán tại xã Vĩnh Thủy, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị. Ông Hưng có trình độ lý luận chính trị cao cấp; trình độ chuyên môn là tiến sĩ Lâm nghiệp. Ông Hưng từng là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Trị.

Được biết, ngày mai (9-6), Thường trực HĐND tỉnh Quảng Trị sẽ tổ chức Kỳ họp lần thứ 15 (kỳ họp bất thường) để xem xét và quyết định thông qua việc miễn nhiệm và bầu một số chức danh do HĐND bầu, trong đó sẽ bầu Chủ tịch UBND tỉnh và bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị.

Đ. Nghĩa