Ngày 7-5, Tỉnh ủy Thái Bình đã tổ chức Hội nghị triển khai quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ. Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự, chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo Quyết định số 2086 - QĐNS/TW, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020; điều động, phân công ông Diên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình làm Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương - Ảnh 1.

Ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Nguyễn Hồng Diên - Ảnh: TTXVN

Chỉ đạo hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Phạm Minh Chính nêu rõ trong 10 năm gần đây, ông Nguyễn Hồng Diên giữ các chức vụ cao nhất, quan trọng nhất của tỉnh Thái Bình. Ông Nguyễn Hồng Diên luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, mang hết năng lực, trí tuệ để cống hiến cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và lãnh đạo chủ chốt của tỉnh, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 15, lần thứ 16 và các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, nỗ lực phấn đấu góp phần đưa Thái Bình phát triển nhanh, từ một tỉnh còn nghèo, có nhiều khó khăn trở thành tỉnh có đà phát triển tốt, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được nâng lên, góp phần củng cố tăng cường lòng tin của nhân dân với Đảng.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh Ban Tuyên giáo Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban Chấp hành Trung ương Đảng mà trực tiếp, thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, về chủ trương, quan điểm và chính sách của Đảng trong lĩnh vực tuyên truyền, báo chí, xuất bản, văn hóa, văn học nghệ thuật, khoa học, công nghệ, giáo dục đào tạo và trong một số lĩnh vực xã hội khác.

Năm 2020 là năm cuối cùng của nhiệm kỳ Đại hội Đảng khóa XII, trong bối cảnh tình hình thế giới cũng như khu vực đang có những biến động, thay đổi nhanh chóng, khó lường. Ban Tuyên giáo Trung ương nói riêng và ngành Tuyên giáo nói chung đang phải thực hiện một khối lượng lớn công việc, trong đó có cả một số nhiệm vụ đặc biệt quan trọng chưa có tiền lệ, với mục tiêu ổn định tình hình chính trị, tư tưởng, củng cố lòng tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng. Đồng thời thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng cả về công tác lý luận chính trị, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, góp phần thực hiện thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII.

Trong bối cảnh đó, đòi hỏi Ban Tuyên giáo Trung ương cần được tăng cường, bổ sung thêm những cán bộ lãnh đạo có phẩm chất năng lực có uy tín, nhiệt huyết, kinh nghiệm trong công tác tuyên giáo, có triển vọng phát triển và chiều hướng đi lên, nhất là những người hoạt động từ cơ sở như ông Nguyễn Hồng Diên. Trên cơ sở yêu cầu nhiệm vụ đó, Bộ Chính trị đã thảo luận, phân tích kỹ lưỡng và thống nhất cao, quyết định điều động, phân công ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương.

Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ đạo tỉnh Thái Bình, khẩn trương tiếp tục hoàn thiện quy trình cán bộ theo đúng tiến độ, chỉ đạo của Bộ Chính trị, cho kiện toàn tại chỗ, hoàn thành các thủ tục cần thiết để có lãnh đạo mới.

Ông Nguyễn Hồng Diên, 55 tuổi, quê quán ở xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, Thái Bình; là cử nhân Lịch sử, cử nhân Kinh tế, tiến sĩ Quản lý hành chính công.

Ông Nguyễn Hồng Diên đã trải qua các cương vị: Bí thư Tỉnh đoàn Thái Bình, Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Vũ Thư, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình. Tháng 4-2018, được Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Thái Bình bầu làm Bí thư Tỉnh ủy Thái Bình nhiệm kỳ 2015-2020; tháng 7-2018, được HĐND tỉnh Thái Bình họp phiên bất thường bầu làm Chủ tịch HĐND tỉnh.

Ông Nguyễn Hồng Diên hiện là Đại biểu Quốc hội thuộc Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình.

TTXVN