Sáng 7-12, ngày làm việc thứ 3 kỳ họp thứ 8 HĐND tỉnh Bình Định khóa XII đã công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 32 người giữ chức vụ do HĐND bầu bằng hình thức bỏ phiếu tín nhiệm.

Bình Định: Giám đốc Sở Du lịch nhận phiếu “tín nhiệm thấp” nhiều nhất - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do HĐND tỉnh Bình Định bầu - Ảnh: Văn Lưu

Theo đó, ông Hồ Quốc Dũng, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhận được phiếu tín nhiệm cao nhiều nhất với 56/59 phiếu bầu, chiếm tỉ lệ 93,23%. Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Dũng, Giám đốc Sở Du lịch, nhận được phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 9/59 phiếu bầu, tương ứng với tỉ lệ 15%.

Trước đó, sáng 6-12, HĐND tỉnh Bình Định tiến hành bỏ phiếu tín nhiệm 32 người giữ chức vụ do HĐND bầu bằng hình thức bỏ phiếu theo 3 mức độ tín nhiệm: "tín nhiệm cao", "tín nhiệm", "tín nhiệm thấp". Đối tượng lấy phiếu tín nhiệm bao gồm: Chủ tịch HĐND, phó chủ tịch HĐND, trưởng các ban HĐND; chủ tịch UBND, phó chủ tịch UBND và các thành viên khác của UBND tỉnh.

Đức Anh