Chiều 6-12, kỳ họp thứ 10 HĐND TP Cần Thơ khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã lấy phiếu tín nhiệm 27 người là lãnh đạo chủ chốt do HĐND TP bầu. Theo đó, ông Phạm Văn Hiểu và bà Vũ Thị Cánh, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP, có phiếu tín nhiệm cao đạt tuyệt đối với 53 phiếu bầu. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ, có số phiếu tín nhiệm thấp nhiều nhất với 16 phiếu.

Chủ tịch và phó chủ tịch HĐND Cần Thơ có phiếu tín nhiệm cao tuyệt đối - Ảnh 1.

Các đại biểu bỏ phiếu tín nhiệm

Danh sách 27 người lấy phiếu tín nhiệm (theo thứ tự: tín nhiệm cao-tín nhiệm-tín nhiệm thấp)

1. Ông Phạm Văn Hiểu, Chủ tịch HĐND TP Cần Thơ (53 phiếu hợp lệ), tín nhiệm cao: 53 phiếu, tín nhiệm: 0, tín nhiệm thấp: 0

2. Bà Vũ Thị Cánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND TP (53 phiếu hợp lệ), 53-0-0

3. Ông Nguyễn Thành Đông, Phó Chủ tịch HĐND TP (53 phiếu bầu hợp lệ), 34-15-4

4. Ông Nguyễn Văn Vinh, Trưởng Ban Pháp chế HĐND TP (53 phiếu bầu hợp lệ): 44-7-2

5. Bà Đặng Thị Anh Đào, Trưởng Ban Kinh tế HĐND TP (52 phiếu hợp lệ): 45-5-2

6. Ông Nguyễn Quốc Cường,  Trưởng Ban Văn hoá-Xã hội HĐND TP (52 phiếu hợp lệ): 39-12-1

7. Ông Võ Thành Thống, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (53 phiếu hợp lệ): 50-3-0

8. Ông Đào Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP (53 phiếu hợp lệ): 51-1-1

9. Bà Võ Thị Hồng Ánh, Phó Chủ tịch UBND TP (52 phiếu hợp lệ): 16-20-16

10. Ông Nguyễn Thanh Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (53 phiếu hợp lệ): 51-1-1

11. Ông Trương Quang Hoài Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Cần Thơ (53 phiếu hợp lệ): 27-22-4

12. Ông Nguyễn Tuấn Khanh, Chỉ huy trưởng, Bộ Chỉ huy quân sự TP (53 phiếu hợp lệ): 46-7-0

13. Ông Nguyễn Hoàng Ba, Giám đốc Sở Nội vụ (53 phiếu hợp lệ): 13-29-11

14. Ông Võ Văn Chính, Giám đốc Sở Tư pháp (52 phiếu hợp lệ): 18-23-12

15. Ông Nguyễn Văn Hồng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư (53 phiếu hợp lệ), 36-13-4

16. Ông Nguyễn Minh Toại, Giám đốc Sở Công Thương (53 phiếu hợp lệ), 21-27-5

17. Ông Nguyễn Ngọc Hè, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (53 phiếu hợp lệ): 40-13-0

18. Ông Nguyễn Văn Sử, Giám đốc Sở Tài Nguyên và Môi trường (53 phiếu hợp lệ), 22-20-11

19. Ông Đỗ Hoàng Trung, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (53 phiếu hợp lệ): 21-28-4

20. Bà Trần Thị Xuân Mai, Giám đốc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội (53 phiếu hợp lệ): 30-18-5

21. Ông Trần Việt Phường, Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch (53 phiếu hợp lệ): 28-24-1

22. Bà Trần Hồng Thắm, Giám đốc Sở Giáo dục - Đào tạo (53 phiếu hợp lệ): 28-17-8

23. Bà Bùi Thị Lệ Phi, Giám đốc Sở Y tế (53 phiếu hợp lệ): 38-14-1

24. Ông Trần Phước Hoàng, Chánh Thanh tra TP (53 phiếu hợp lệ): 40-13-0

25. Ông Hồ Văn Gia, Chánh Văn phòng UBND TP (53 phiếu hợp lệ): 35-16-2

26. Ông Phạm Thế Vinh, Giám đốc Sở Ngoại vụ (53 phiếu hợp lệ): 19-26-8

27. Ông Lương Văn Trừ, Trưởng Ban Dân tộc TP (53 phiếu hợp lệ): 24-26-3.

Tin-ảnh: Ca Linh