Bộ Chính trị kỷ luật ông Trương Minh Tuấn

Tin mới

13/07/2018 06:31

Bộ Chính trị kỷ luật cảnh cáo, cho thôi giữ chức Bí thư Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông đối với Bộ trưởng Trương Minh Tuấn; đề nghị trung ương kỷ luật nguyên Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền

Ngày 12-7, tại trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị đã họp dưới sự chủ trì của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Vi phạm rất nghiêm trọng

Tại hội nghị, sau khi xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra trung ương (KTTƯ) tại Tờ trình số 122-TTr/UBKTTW, ngày 6-7 về việc đề nghị xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Ban Cán sự Đảng (CSĐ), nguyên Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) nhiệm kỳ 2011-2016 và ông Trương Minh Tuấn - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban CSĐ, Bộ trưởng Bộ TT-TT, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương nhiệm kỳ 2015-2020, Bộ Chính trị nhận thấy:

Ban CSĐ Bộ TT-TT đã mắc vi phạm, khuyết điểm rất nghiêm trọng, làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động và quá trình cổ phần hóa của Tổng Công ty Viễn thông Mobifone (Mobifone), uy tín của tổ chức Đảng và Bộ TT-TT, gây bức xúc trong xã hội; để một số cán bộ lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao. Ban Bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật Ban CSĐ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo. Ông Nguyễn Bắc Son chịu trách nhiệm chính về những vi phạm, khuyết điểm của Ban CSĐ nhiệm kỳ 2011-2016.

Ông Nguyễn Bắc Son, đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu dân chủ trong lãnh đạo, chỉ đạo, không bàn bạc, thảo luận trong tập thể Ban CSĐ, trực tiếp chỉ đạo và quyết định nhiều nội dung liên quan đến dự án không đúng quy định; ký văn bản trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư dự án và giao cho cấp dưới ký một số văn bản liên quan đến dự án có nội dung trái quy định, không đúng nhiệm vụ được phân công; thiếu chỉ đạo, kiểm tra quá trình thực hiện dự án, để xảy ra nhiều vi phạm rất nghiêm trọng.

Ông Trương Minh Tuấn, trong thời gian giữ cương vị Ủy viên Ban CSĐ, Thứ trưởng Bộ TT-TT, cùng chịu trách nhiệm về những vi phạm, khuyết điểm của Ban CSĐ nhiệm kỳ 2011-2016. Ông Tuấn đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo trong quá trình được phân công chỉ đạo thực hiện dự án; ký Quyết định số 236/QĐ-BTTTT, ngày 21-12-2015 của Bộ TT-TT phê duyệt dự án và một số văn bản có liên quan trái quy định, có văn bản không thuộc nhiệm vụ được phân công.

Với cương vị Bí thư Ban CSĐ, Bộ trưởng Bộ TT-TT từ tháng 4-2016 đến nay, ông Trương Minh Tuấn chịu trách nhiệm chính về các vi phạm, khuyết điểm của Ban CSĐ nhiệm kỳ 2016-2021.

"Những vi phạm của ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn là rất nghiêm trọng" - quyết định của Bộ Chính trị nêu rõ.

Bộ Chính trị kỷ luật ông Trương Minh Tuấn - Ảnh 1.

Đồ họa: TẤN NGUYÊN

Kỷ luật nghiêm minh

Căn cứ Quy định số 30-QĐ/TW, ngày 26-7-2016 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng quy định thi hành Chương VII và Chương VIII Điều lệ Đảng về công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật Đảng và Quy định số 102-QĐ/TW, ngày 15/11/2017 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Bộ Chính trị quyết định: Thi hành kỷ luật ông Trương Minh Tuấn bằng hình thức cảnh cáo và cho thôi giữ chức Bí thư Ban CSĐ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2016-2021. Đề nghị Ban CSĐ Chính phủ chỉ đạo thực hiện quy trình xử lý kỷ luật về hành chính đối với ông Trương Minh Tuấn bảo đảm đồng bộ, kịp thời với kỷ luật của Đảng theo quy định.

Bộ Chính trị đề nghị Ban Chấp hành Trung ương xem xét thi hành kỷ luật nghiêm minh đối với ông Nguyễn Bắc Son theo thẩm quyền.

Trước đó, ngày 10-7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư. Sau khi xem xét đề nghị của UBKTTW tại Tờ trình số 121, ngày 6-7-2018 về việc đề nghị xem xét thi hành kỷ luật Ban CSĐ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011-2016, Ban Bí thư nhận thấy: Ban CSĐ Bộ TT-TT đã mắc vi phạm, khuyết điểm: Chấp hành không nghiêm nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng, vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc; thiếu trách nhiệm, buông lỏng lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát, để Bộ TT-TT và Mobifone vi phạm rất nghiêm trọng các quy định của pháp luật trong việc lập, thẩm định, phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của Công ty CP Nghe nhìn toàn cầu (AVG), làm thất thoát lớn tài sản của nhà nước; để một số lãnh đạo bộ vi phạm nghiêm trọng và rất nghiêm trọng trong thực hiện nguyên tắc làm việc và chức trách, nhiệm vụ được giao; chưa kịp thời lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Chính phủ (TTCP) về dự án trên.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả vi phạm; căn cứ Quy định số 263-QĐ/TW, ngày 8-10-2014 của Bộ Chính trị về xử lý kỷ luật tổ chức Đảng vi phạm, Ban Bí thư quyết định thi hành kỷ luật Ban CSĐ Bộ TT-TT nhiệm kỳ 2011-2016 bằng hình thức cảnh cáo.

Tại kỳ họp 26 của Ủy ban KTTƯ từ ngày 28 đến 30-5-2018, ủy ban đã xem xét, kết luận nội dung kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban CSĐ Bộ TT-TT trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG. Qua kiểm tra cho thấy những vi phạm của Ban CSĐ Bộ TT-TT, của ông Nguyễn Bắc Son, ông Trương Minh Tuấn, ông Phạm Đình Trọng (Bí thư Chi bộ, Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp Bộ TT-TT), của Ban Thường vụ Đảng ủy Mobifone và các ông Lê Nam Trà (nguyên Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Thành viên (HĐTV) Mobifone), Cao Duy Hải (Phó Bí thư Đảng ủy, thành viên HĐTV, Tổng Giám đốc Mobifone) là rất nghiêm trọng; vi phạm của ông Phạm Hồng Hải (Ủy viên Ban CSĐ, Thứ trưởng Bộ TT-TT) là nghiêm trọng.

Cụ thể, ông Lê Nam Trà có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng, chịu trách nhiệm chính trong việc HĐTV Mobifone trình Bộ TT-TT quyết định phê duyệt và tổ chức thực hiện dự án; trực tiếp ký nhiều văn bản liên quan đến dự án trái quy định. Ông Phạm Đình Trọng có nhiều vi phạm rất nghiêm trọng trong việc tham mưu cho lãnh đạo Bộ TT-TT lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện dự án.

Đến kỳ họp 27 của Ủy ban KTTƯ vào tháng 6-2018, Ủy ban KTTƯ đã xem xét, kết luận: Thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với ông Lê Nam Trà và ông Phạm Đình Trọng; cách chức tất cả các chức vụ trong Đảng đối với ông Cao Duy Hải; khiển trách đối với ông Phạm Hồng Hải.

Đối với Ban CSĐ Bộ TT-TT, Ủy ban KTTƯ đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét, thi hành kỷ luật ông Nguyễn Bắc Son và ông Trương Minh Tuấn.

Tiếp tục mở rộng điều tra vụ án

Liên quan đến vụ việc, ngày 14-3-2018, TTCP đã thông báo kết luận thanh tra toàn diện dự án Mobifone mua 95% cổ phần của AVG, trong đó chỉ ra nhiều khuyết điểm, vi phạm của Mobifone, Bộ TT-TT và các cơ quan có liên quan trong quá trình thực hiện dự án.

TTCP kết luận những vi phạm, làm trái quy định, thiếu trách nhiệm của Mobifone gây nguy cơ hiện hữu thiệt hại nghiêm trọng vốn của nhà nước tại Mobifone khoảng 7.006 tỉ đồng, trong đó thiệt hại do mua nợ phải trả của AVG 1.134 tỉ đồng. Không chỉ vậy, việc thực hiện đầu tư dự án đã trực tiếp ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh viễn thông, làm sụt giảm lớn hiệu quả kinh doanh ngay từ năm 2016 và nhiều năm tiếp theo, số lỗ lũy kế đến cuối tháng 12-2017 là 1.982,7 tỉ đồng.

Trách nhiệm để xảy ra khuyết điểm, vi phạm thuộc về HĐTV, chủ tịch HĐTV, ban tổng giám đốc, kế toán trưởng, bộ phận đàm phán, các bộ phận liên quan thuộc Mobifone. Ngoài ra, TTCP cũng chỉ rõ nhiều khuyết điểm, vi phạm của các bộ, ngành liên quan, trong đó có Bộ TT-TT. TTCP kiến nghị Thủ tướng Chính phủ giao cơ quan điều tra có thẩm quyền của Bộ Công an tiếp nhận toàn bộ hồ sơ, tài liệu thanh tra để xem xét, khởi tố điều tra.

Trên cơ sở đó, cuối tháng 4-2018, TTCP xác nhận đã chuyển giao toàn bộ hồ sơ sang Cục CSĐT tội phạm về kinh tế và tham nhũng (C46) - Bộ Công an để điều tra làm rõ. Đến ngày 10-7, C46 đã khởi tố vụ án hình sự về tội "Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng" xảy ra tại Mobifone - Bộ TT-TT và các đơn vị liên quan. Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với ông Lê Nam Trà và ông Phạm Đình Trọng. Cùng ngày này, VKSND Tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh nêu trên.

Theo C46, cơ quan này đang tập trung làm rõ hành vi phạm tội của 2 bị can và mở rộng điều tra vụ án.

Thế Dũng
Bình luận

Đăng nhập với tài khoản:

Đăng nhập để ý kiến của bạn xuất bản nhanh hơn
 
 

Hoặc nhập thông tin của bạn

Mới nhất Hay nhất
TIN MỚI