Chiều nay 7-8, Bộ Công an đã gặp gỡ báo chí để thông tin về ội nghị triển khai thực hiện nghị định của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công an; sơ kết công tác công an 6 tháng đầu năm 2018.

Bộ Công an xóa bỏ 6 tổng cục, giảm gần 60 cục - Ảnh 1.

Thiếu tướng Lương Tam Quang

Tại buổi gặp gỡ báo chí, Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an, cho biết theo Nghị định 01 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 6-8, Bộ Công an chỉ còn các đơn vị cấp cục, sẽ "xóa sổ" 6 tổng cục và giảm gần 60 đơn vị cấp cục, gần 300 đơn vị cấp phòng. Đối với công an các địa phương, sau khi sát nhập 20 đơn vị PCCC sẽ giảm hơn 500 đơn vị cấp phòng và 1.000 đơn vị cấp đội.

Theo Chánh Văn phòng Bộ Công an, sau khi sắp xếp tổ chức cơ cấu lại, hiện tại Bộ Công an chỉ còn khoảng gần 60 đơn vị cấp cục. Các lãnh đạo thuộc cục bị cơ cấu sẽ tăng cường xuống địa phương.

Thiếu tướng Lương Tam Quang cho biết  thời gian tới cũng sẽ xây dựng lực lượng công an xã chính quy ở một số địa phương trọng yếu, phức tạp. Sau đó sẽ mở rộng quy mô cả nước.

Tin- ảnh: Ng. Hưởng