Ngày 1-3, Bộ Công Thương đã tổ chức Hội nghị triển khai các quyết định của Ban cán sự đảng, lãnh đạo Bộ Công Thương về công tác cán bộ.

Cụ thể, điều động, bổ nhiệm bà Lê Hoàng Oanh, Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi giữ chức vụ Cục trưởng Cục Thương mại điện tử và Kinh tế số

Điều động, bổ nhiệm ông Bùi Huy Sơn, Vụ trưởng, nguyên Tham tán Công sứ phụ trách thương mại, Đại sứ quán Việt Nam tại Mỹ giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính.

Bộ Công Thương điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo Cục, Vụ - Ảnh 1.

Bộ Công Thương trao quyết định điều động, bổ nhiệm 8 cán bộ

Điều động, bổ nhiệm ông Phùng Mạnh Ngọc, Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực về công tác tại Văn phòng Bộ và làm Thư ký Bộ trưởng.

Điều động, bổ nhiệm ông Vũ Quốc Anh, Vụ trưởng, Quyền Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính giữ chức vụ Chánh Văn phòng Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực.

Tiếp nhận, bổ nhiệm ông Trần Quang Huy, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam (nhiệm kỳ 2018 - 2023) nhận công tác tại Bộ Công Thương và giữ chức vụ Vụ trưởng Vụ Thị trường châu Á - châu Phi.

Bộ Công Thương cũng đã công bố quyết định giao ông Nguyễn Văn Minh, Phó Tổng Biên tập Báo Công Thương phụ trách Báo Công Thương đến khi kiện toàn nhân sự giữ chức vụ Tổng Biên tập Báo Công Thương.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết thời gian qua, Bộ Công Thương đã khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghị định 98/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương và chỉ đạo xây dựng Nghị định mới để cụ thể hóa chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.

Theo Bộ trưởng, một số vị trí, chức danh lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị thuộc Bộ bị khuyết thiếu do nghỉ hưu, chuyển công tác và một số vị trí cần luân chuyển, điều động theo quy định để đào tạo, bồi dưỡng cán bộ và thực hiện quy định của Đảng, Nhà nước về phòng, chống tham nhũng.

Thực hiện các Nghị định, Nghị quyết của Chính phủ về tổ chức bộ máy của Bộ Công Thương và Nghị quyết, quyết định của Ban cán sự đảng Bộ về công tác cán bộ, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên cho biết kỳ sắp xếp, điều động, bổ nhiệm cán bộ lần này chủ yếu để kiện toàn các vị trí, chức danh khuyết thiếu, bố trí và sắp xếp nhân sự theo nghị định của Chính phủ. Đồng thời, việc điều động, bố trí nhân sự để hợp lý hơn trong quá trình kiện toàn bộ máy của Bộ.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đề nghị các cán bộ được giao nhiệm vụ hôm nay khẩn trương bắt tay vào thực hiện nhiệm vụ mới, bảo đảm công việc của đơn vị được ổn định, thông suốt và hiệu quả cao, đồng thời cần khiêm tốn học hỏi, tôn trọng tập thể, phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm của tập thể vì mục đích chung.

Người đứng đầu Bộ Công Thương cũng lưu ý tập thể lãnh đạo các đơn vị có cán bộ được điều động đi và đến cần đoàn kết, ủng hộ, giúp đỡ để nhân sự mới hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Minh Chiến