Vì vậy Tổng Giám đốc (Giám đốc) Nhà xuất bản phải chịu trách nhiệm về đối tác, hình thức liên kết và giao kết hợp đồng liên kết đối với từng xuất bản phẩm (ở đây là SGK). Trách nhiệm của đối tác (cá nhân, tổ chức) liên kết xuất bản với NXB đã được quy định trong Luật Xuất bản và các quy định có liên quan của pháp luật.

Bộ GD-ĐT nói gì về việc NXB Giáo dục trả thù lao tháng cho lãnh đạo Sở GD-ĐT TP HCM? - Ảnh 1.

Sẽ tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK

Ngoài ra, nếu đối tác liên kết xuất bản là cán bộ, công chức nhà nước thì phải tuân thủ các quy định của Luật Công chức; Luật Phòng chống tham nhũng..., bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, phòng tránh sự xung đột về lợi ích có thể xảy ra.

Trong trường hợp này, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam và Sở GD-ĐT TP HCM có trách nhiệm giải trình cụ thể về việc mà báo chí đã nêu.

Để bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch trong việc lựa chọn SGK, Bộ GD-ĐT cho hay dự thảo Thông tư hướng dẫn đang đăng tải trên mạng để xin ý kiến rộng rãi đã quy định: "Người đã tham gia biên soạn, thẩm định SGK của các NXB không được tham gia vào Hội đồng" lựa chọn SGK".

Bộ GD-ĐT cho biết sẽ cùng với các cơ quan quản lý ở địa phương tăng cường giám sát, kiểm tra, thanh tra việc tổ chức lựa chọn SGK trong các cơ sở giáo dục phổ thông để đảm bảo đúng thực hiện pháp luật, công bằng, công khai, minh bạch.

Trước đó, như Báo Người Lao Động đã đưa tin, từ năm 2015 đến 2018, NXBGDVN đã có hai quyết định (quyết định số 778 năm 2015 và quyết định 04 năm 2018) về việc chi thù lao cho Ban chỉ đạo tổ chức biên soạn bộ SGK có tên "Chân trời sáng tạo".

Đáng chú ý, thành viên trong ban chỉ đạo được nhận thù lao đều là cán bộ lãnh đạo chủ chốt của Sở GD-ĐT TP HCM.

Yến Anh