Theo Quyết định 626/QĐ-TTg của Thủ tướng ký ngày 2-6, ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, được bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn. 

Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn có tân Thứ trưởng 54 tuổi - Ảnh 1.

Ông Hoàng Trung, tân Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn

Ông Hoàng Trung sinh năm 1969, quê quán Hoàng Thắng, Văn Yên, Yên Bái. Trước khi được bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn, ông Hoàng Trung là Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật, có trình độ tiến sĩ.

Từ năm 1993-1994, ông là cán bộ kỹ thuật - Trung tâm Bảo vệ thực vật phía Nam - Cục Bảo vệ thực vật, sau đó làm kiểm dịch viên - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai - Cục Bảo vệ thực vật, rồi làm Trưởng trạm Kiểm dịch thực vật Ga Lào Cai - Chi cục Kiểm dịch thực vật vùng VIII Lào Cai - Cục Bảo vệ thực vật.

Từ tháng 3-2006 đến tháng 5-2009 giữ chức Trưởng phòng Kiểm dịch thực vật - Cục Bảo vệ thực vật.

Từ tháng 5-2009 đến tháng 4-2016 giữ chức Phó Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Từ tháng 4-2016 đến tháng 5-2023 giữ chức Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật.

Ngày 2-6-2023, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã ký Quyết định số 626/QĐ-TTg bổ nhiệm ông Hoàng Trung, Cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật giữ chức Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn.

Như vậy, hiện nay, Bộ Nông nghiệp - Phát triển nông thôn có 5 Thứ trưởng gồm các ông: Phùng Đức Tiến, Trần Thanh Nam, Nguyễn Hoàng Hiệp, Nguyễn Quốc Trị và Hoàng Trung.

Văn Duẩn