Bộ Tài chính vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính tăng cường các biện pháp đảm bảo đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm theo Chỉ thị số 44/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính yêu cầu thủ trưởng các đơn vị, tổ chức thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính; Cục trưởng Cục Thuế, Hải quan... phối hợp với các cơ quan có liên quan trên địa bàn thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp đã đề ra trong Chỉ thị số 06/CT-BTC ngày 21-12-2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán.

Bộ Tài chính: Không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công - Ảnh 1.

Bộ Tài chính yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác quản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán

Theo Bộ Tài chính, các đơn vị cần phải quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TW của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí; Chỉ thị số 41-CT/TW của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội; Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí...

Bộ Tài chính nhấn mạnh, không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức; không đi lễ chùa, lễ hội nếu không được phân công; không sử dụng ngân sách nhà nước, phương tiện, tài sản công trái quy định vào các hoạt động lễ hội, vui chơi…

Lãnh đạo Bộ Tài chính cũng chỉ đạo các đơn vị thực hiện nghiêm kỷ cương hành chính, kỷ luật lao động; khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do nghỉ Tết, xử lý kịp thời các công việc, tình huống phát sinh, không để ảnh hưởng đến đời sống và hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.

Minh Chiến