... Tác động của cả quá trình phòng chống tham nhũng thời gian qua đã thúc đẩy cho Chỉ thị này thực hiện có hiệu quả hơn ở chỗ ngăn chặn, đẩy lùi chứ không thể chấm dứt được. Bởi cơ chế thị trường hiện nay tác động mạnh mẽ đến đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là những người có chức là có quyền, có quyền là có tiền. Chính vì vậy, nhiều người tìm mọi cách, có thể qua những người thân ở nhà, có thể qua thư ký để nhận quà cáp nọ kia.

Dùng tai mắt của dân để giám sát cấm tặng quà Tết lãnh đạo - Ảnh 1.


Cho nên, muốn thực hiện có hiệu quả việc "cấm tặng quà Tết lãnh đạo" thì phải huy động sức mạnh của toàn dân. Mặt trận có trách nhiệm vận động nhân dân, trước hết là ở địa bàn khu dân cư giám sát việc thực hiện Chỉ thị của Ban Bí thư, phải dùng tai mắt của dân để giám sát chứ làm sao Ban Nội chính, Ban Tổ chức các nơi biết được. Dân ở địa bàn dân cư, ai đến nhà quan chức là người ta biết ngay. Có nhiều trường hợp người ta không đến nhà quan chức mà người ta đến nhà con ông quan chức, em ông ấy thì chỉ có người dân ở xung quanh đó mới biết được.

Tôi nhớ mấy năm trước có nhận được phản ánh của người dân về một lãnh đạo chỉ cấp phó ở một cơ quan tương đương cấp bộ phụ trách về đổi mới doanh nhiệp thôi nhưng cứ Tết là người ta xếp hàng dài đến nhà. Đồng chí này vừa rồi bị kỷ luật".

(Ủy viên Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam NGUYỄN TÚC nêu quan điểm trên VietnamNet ngày 23-12 xung quanh việc Ban Bí thư vừa ban hành Chỉ thị 48 về việc tổ chức Tết năm 2021, trong đó yêu cầu: "Không tổ chức đi thăm, chúc Tết cấp trên và lãnh đạo các cấp; nghiêm cấm biếu, tặng quà Tết cho lãnh đạo các cấp dưới mọi hình thức").