Ngày 8-11, Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông (TT-TT) đã tổ chức lễ ký thỏa thuận phối hợp công tác, nhằm tăng cường mối quan hệ gắn kết, hợp tác; nâng cao chất lượng, công tác phối hợp, phát huy vai trò, thế mạnh và nguồn lực sẵn có của hai bộ vì sự phát triển chung.

Việc ký thỏa thuận còn nhằm thống nhất chỉ đạo, xây dựng cơ chế phối hợp thường xuyên giữa các đơn vị chức năng của hai bộ trong công tác quản lý nhà nước, tạo điều kiện thuận lợi trong triển khai các nhiệm vụ của hai bộ.

Bộ Tài chính ký thỏa thuận phối hợp công tác với Bộ Thông tin và Truyền thông - Ảnh 1.

Lãnh đạo Bộ Tài chính và Bộ Thông tin và Truyền thông ký thỏa thuận phối hợp công tác

Theo thỏa thuận được ký kết, Bộ Tài chính đề nghị Bộ TT-TT phối hợp, hỗ trợ đối với 4 nhóm công việc, gồm: Phối hợp trong công tác quản lý đối với các nền tảng số và các chủ thể cung cấp dịch vụ, sản phẩm trên các nền tảng số trong nước và xuyên biên giới; phối hợp, hỗ trợ và hướng dẫn việc thực hiện các dự án/nhiệm vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số và quản lý, thực hiện hoạt động đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin ngành tài chính; phối hợp trong công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng cho các hệ thống công nghệ thông tin ngành tài chính; phối hợp tổ chức thông tin tuyên truyền, phổ biến sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về tài chính, thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, chứng khoán nhà nước.

Bộ Tài chính sẽ phối hợp, hỗ trợ Bộ TT-TT trong công tác huy động nguồn lực phục vụ chuyển đổi số, phát triển Chính phủ số; phối hợp trong công tác quản lý kê khai, nộp thuế và các khoản thu khác vào ngân sách Nhà nước đối với hoạt động viễn thông.

Thỏa thuận phối hợp công tác đã bao quát một số công việc trọng tâm liên quan cả hai ngành tài chính và ngành TT-TT, nhằm thực hiện chương trình chuyển đổi số quốc gia theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại lễ ký kết thỏa thuận, Bộ trưởng Bộ TT-TT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh vị trí, vai trò và ý nghĩa của chuyển đổi số nói chung, cũng như việc chuyển đổi số trong ngành tài chính nói riêng. Vì vậy, ngành tài chính phải đi đầu về chuyển đổi số và lấy chuyển đổi số là đột phá cho nhiệm kỳ này.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết Bộ TT-TT cam kết hỗ trợ Bộ Tài chính trong công cuộc này, đặc biệt là về vấn đề công nghệ.

Về phía Bộ Tài chính, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cũng khẳng định, tầm quan trọng của chuyển đổi số và ứng dụng phát triển công nghệ thông tin đã được khẳng định trong nhiều Nghị quyết của Đảng, của Bộ Chính trị và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. Theo ông Hồ Đức Phớc, công nghệ thông tin đã đánh dấu bước phát triển của ngành tài chính thời gian qua, không ứng dụng công nghệ thông tin sẽ bị tụt hậu.

Trong 8 năm qua, Bộ Tài chính luôn nằm top đầu các cơ quan ứng dụng công nghệ thông tin. Hiện ngành tài chính đang triển khai thực hiện hải quan thông minh, thuế thông minh, kho bạc ba không, hay một số nhiệm vụ mũi nhọn khác như ứng dụng điện toán đám mây, công nghệ blockchain, định danh trong toàn ngành...

Với những công việc quan trọng vừa nêu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc mong muốn nhận được sự phối hợp, hợp tác của các bên liên quan, đặc biệt là Bộ TT-TT.

Minh Chiến