Ngày 3-2, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Quyền Chủ tịch nước về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ 2 ngày 9-1-2023. Luật có hiệu lực từ ngày 1-1-2024.

Giới thiệu về Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi), Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn cho biết luật có những quy định mới nhằm nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao, chuẩn hóa kỹ năng của người hành nghề...

Bộ Y tế: Giám đốc bệnh viện công bắt buộc phải là bác sĩ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn giới thiệu về các điểm mới của Luật Khám bệnh, Chữa bệnh (sửa đổi)

Cùng với đó, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh. Về nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, Luật đã bổ sung quy định bắt buộc cơ sở phải tự phải đánh giá chất lượng khám bệnh, chữa bệnh theo bộ tiêu chuẩn chất lượng cơ bản do Bộ Y tế ban hành theo định kỳ hằng năm và phải cập nhật kết quả tự đánh giá lên hệ thống thông tin về quản lý hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

Bổ sung quy định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh phải ứng dụng công nghệ thông tin nhằm mục tiêu từng bước liên thông kết quả khám bệnh, chữa bệnh giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, tạo thuận lợi cho người bệnh, đồng thời cũng là giải pháp để quản lý hoạt động hành nghề của các tổ chức, cá nhân.

Bên cạnh đó, đổi mới một số quy định liên quan điều kiện bảo đảm thực hiện cho hoạt động khám bệnh, chữa bệnh. Trong đó, quy định cụ thể chính sách của nhà nước trong đào tạo nguồn nhân lực phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh.

Đồng thời, bổ sung quy định cụ thể về tự chủ đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước. Trong đó Luật khẳng định "Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước được nhà nước bảo đảm kinh phí để thực hiện chức năng, nhiệm vụ do cơ quan nhà nước có thẩm quyền giao". Bổ sung quy định về các hình thức huy động nguồn lực, trong đó khẳng định cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được vay vốn để đầu tư công trình hạ tầng, thiết bị y tế; thuê, cho thuê tài sản, dịch vụ lâm sàng, dịch vụ cận lâm sàng, dịch vụ phi y tế, dịch vụ nhà thuốc, quản lý vận hành cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, tại Luật này cũng đã quy định cụ thể các yếu tố hình thành giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh; đồng thời quy định giá khám bệnh, chữa bệnh đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước bảo đảm được tính đúng, tính đủ theo lộ trình do Chính phủ quy định để bù đắp chi phí thực hiện khám bệnh, chữa bệnh và có tích lũy.

Tại họp báo, các cơ quan báo chí đã đặt câu hỏi về việc quá trình thi hành Luật này, Bộ Y tế có xây dựng các quy định về tiêu chuẩn chức danh giám đốc bệnh viện, giám đốc bệnh viện có bắt buộc là bác sĩ hay không?

Trả lời nội dung này, Thứ trưởng Trần Văn Thuấn cho biết theo quy định mới nhất của Bộ Y tế, giám đốc bệnh viện công bắt buộc phải là bác sĩ. Bộ Y tế cũng chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở y tế, trong quá trình kiện toàn bộ máy lãnh đạo, thì trong số các Phó giám đốc bệnh viện, phải có một người có bằng về kinh tế để quản lý về mặt kinh tế, đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, vật tư...

"Bộ Y tế cũng từng bước học hỏi kinh nghiệm của các nước trên thế giới, tiếp thu các ý kiến đóng góp của các bộ ban ngành để chỉ đạo các bệnh viện dần hình thành ê-kíp lãnh đạo, ban giám đốc các bệnh viện đáp ứng được yêu cầu quản lý ngày càng cao"- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh.

Minh Chiến