Ngày 29-3, Ban Bí thư đã tổ chức hội nghị cán bộ lãnh đạo cấp cao nghỉ hưu. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng và Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng - Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã báo cáo một số vấn đề nổi bật về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, công tác đối ngoại và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng thời gian qua.

Phát biểu kết luận, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho biết hội nghị nhằm cung cấp tới các nguyên lãnh đạo những nét cơ bản nổi bật nhất, có tính hệ thống về tình hình đất nước, qua đó có thể hình dung về bức tranh tổng thể của đất nước. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng khẳng định rất phấn khởi về những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là năm 2018, nhưng tuyệt đối không được chủ quan, không được say sưa với thắng lợi, ngủ quên trên vòng nguyệt quế vì trước mắt còn nhiều khó khăn, tình hình diễn biến còn nhiều phức tạp.

Những kết quả trong thời gian vừa qua là sự nỗ lực chung của toàn Đảng, toàn dân, của cả hệ thống chính trị và đặc biệt có sự đóng góp rất quý báu của các vị nguyên lãnh đạo, các cán bộ lão thành, các cán bộ lãnh đạo trong hệ thống chính trị. "Các đồng chí không chỉ ủng hộ mà còn đóng góp ý kiến, là hạt nhân ở tất cả vùng miền trên đất nước, là chỗ dựa hết sức vững chắc cho Đảng, cho hệ thống chính trị để xây dựng đường lối, triển khai thực hiện đường lối và kiểm tra giám sát" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nêu rõ.

Các nguyên lãnh đạo có nhiều đóng góp quý báu - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng gặp mặt các cán bộ cấp cao đã nghỉ hưu. Ảnh: TTXVN

Về phương hướng nhiệm vụ trong thời gian tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh tình hình luôn biến đổi cả về lý luận và thực tiễn. Bối cảnh, tình hình mới đang đặt ra những yêu cầu mới, vì vậy phải thích nghi với tình hình mới.

Trao đổi với các đại biểu về một số định hướng lớn phát triển đất nước trong thời gian tới, trong đó có ý kiến của các nguyên lãnh đạo về việc lấy ý kiến chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết hiện việc lấy ý kiến đã được triển khai từ sớm, không chỉ gửi dự thảo xin ý kiến như trước mà đã mời tham gia ngay từ khâu đầu, từ việc xác định đề cương, tư tưởng, định hướng lớn.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho biết vừa qua đã có chủ trương lấy ý kiến chuẩn bị văn kiện Đại hội Đảng, yêu cầu các tiểu ban ngay từ đầu xin ý kiến, từ đề cương, cách đặt vấn đề, tư tưởng lớn sắp tới. Đó là vấn đề lớn, còn cụ thể chính sách làm hằng ngày, hằng tháng, hằng năm thì làm sau. Đến năm 2030, tròn 100 năm thành lập Đảng; năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước - đây là những dấu mốc quan trọng nên chăng hướng tới để vạch ra chủ trương, đường lối dài hạn hơn. Trên cơ sở đường lối dài hạn đó phân ra từng bước đi.

"Giữa kinh tế, chính trị, quốc phòng, an ninh, đối ngoại, đạo đức, lối sống…, cái bây giờ chúng ta lo chung có phải chăng kinh tế lên rồi nhưng vấn đề xã hội, đạo đức, văn hóa, lối sống, còn tình người không? Còn nền nếp trên dưới không? Hay trong quan hệ quốc tế chằng chịt, làm sao để giữ được độc lập tự chủ? Trong vấn đề văn hóa, chúng tôi đã nói nhiều lần "Văn hóa soi đường cho quốc dân đi". Con người mới là yếu tố quyết định, đạo đức là nền tảng của xã hội, chứ không thể chạy theo tăng trưởng" - Tổng Bí thư, Chủ tịch nước nhấn mạnh.

DƯƠNG NGỌC