Đánh giá công tác CCHC năm 2022, Phó Chủ tịch UBND TP HCM Võ Văn Hoan cho biết thành phố đã triển khai một cách xuyên suốt, quyết liệt, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp. Bên cạnh những kết quả đạt được, CCHC ở thành phố vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, như người dân, doanh nghiệp còn gặp khó khăn khi làm thủ tục hành chính.

Phó Chủ tịch UBND TP HCM yêu cầu các đơn vị bám sát chủ đề năm 2023 là "Nâng cao hiệu quả hoạt động công vụ, đẩy mạnh CCHC và cải thiện môi trường đầu tư; thúc đẩy phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội" để triển khai các nhiệm vụ.

Cải cách hành chính tại TP HCM: Chuyển biến tốt - Ảnh 1.

Ông Võ Văn Hoan yêu cầu các đơn vị bám sát chủ đề năm 2023 để thực hiện tốt nhiệm vụ

"CCHC là vấn đề trọng tâm, trong đó hiệu quả hoạt động công vụ của cán bộ, công chức là trọng điểm" - ông Võ Văn Hoan nhấn mạnh. Từ đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố lưu ý trách nhiệm của người đứng đầu như nêu gương, quyết liệt, năng động, sáng tạo... Bên cạnh đó là trách nhiệm của cán bộ, công chức. Phải rõ người, rõ việc; việc gì đúng phải làm ngay, việc gì chưa rõ thì báo cáo và đề xuất, việc gì không rõ thì mạnh dạn có kiến nghị.

Tại hội nghị, UBND TP HCM đã công bố Chỉ số CCHC của sở, ban, ngành, UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện năm 2022. Theo đó, các đơn vị này đều xếp loại tốt nhưng thứ hạng có sự khác nhau. Cụ thể, khối sở, ban, ngành: Sở Tư pháp đứng đầu với 97,57 điểm, đứng cuối là Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư TP HCM với 85,18 điểm. Khối UBND TP Thủ Đức và các quận, huyện: UBND quận Bình Tân đứng đầu với 96,53 điểm, UBND quận 5 đứng cuối với 86,22 điểm.

Khối cơ quan ngành dọc đều được xếp loại tốt về CCHC. Các đơn vị này được xếp loại nhưng không xếp hạng.

Bài và ảnh: Nguyễn Phan