Cần bổ sung hình thức xóa tư cách nguyên bộ trưởng vi phạm luật

(NLĐO) - Đó là góp ý của nhiều người trong hội nghị đánh giá công tác thi hành Luật Cán bộ, công chức, Luật Viên chức đồng thời đề xuất sửa đổi, bổ sung một số nội dung cụ thể.