Xem xét đề nghị của Ủy ban Kiểm tra Trung ương, Bộ Chính trị nhận định trong thời gian giữ chức Phó Thủ tướng, ông Hoàng Trung Hải đã có những vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong quá trình chỉ đạo thực hiện dự án mở rộng sản xuất giai đoạn II Công ty Gang thép Thái Nguyên (dự án TISCO II).

Cụ thể, ông Hải đã thiếu trách nhiệm, cho ý kiến không rõ ràng, không đúng đối với việc xem xét một số phát sinh về giá vật liệu xây dựng, điều chỉnh giá trị hợp đồng gói thầu EPC số 01# trong dự án TISCO II; cho ý kiến điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án và vay vốn tín dụng ưu đãi vi phạm quy định về tín dụng đầu tư và tín dụng xuất khẩu; thiếu kiểm tra và chỉ đạo kiểm tra nên không phát hiện được việc TISCO tách phần C ra khỏi hợp đồng EPC số 01# và giao cho Tổng Công ty Cổ phần Xây dựng công nghiệp Việt Nam thực hiện, làm thay đổi bản chất và phá vỡ nguyên tắc quản lý hợp đồng nói trên; đồng ý cho TISCO thanh toán các khoản chi phí trả cho nhà thầu MCC không đúng với hợp đồng EPC số 01#...

Các vi phạm, khuyết điểm của ông Hải gây bức xúc trong xã hội, ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức Đảng và cá nhân ông Hải, đến mức cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định của Đảng. Vì vậy, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Hoàng Trung Hải bằng hình thức cảnh cáo.

Cảnh cáo ông Hoàng Trung Hải, khiển trách ông Triệu Tài Vinh - Ảnh 1.

Ông Triệu Tài Vinh

Đối với ông Triệu Tài Vinh, trong thời gian giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Hà Giang, đã có vi phạm, khuyết điểm nghiêm trọng trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 tại tỉnh Hà Giang.

Cụ thể, ông Vinh đã thiếu trách nhiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác kiểm tra, giám sát, xem xét, phát hiện, xử lý sai phạm trong kỳ thi. Khi xảy ra vụ việc gian lận điểm thi, ông Vinh xử lý thiếu kiên quyết, không kịp thời và nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân có vi phạm, khuyết điểm. Ông Vinh chấp hành không nghiêm quy định của Bộ Chính trị về sự lãnh đạo của Ðảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật.

Ngoài ra, ông Vinh có em gái vi phạm trong kỳ thi nêu trên. Sau khi bị phát hiện, ông Vinh còn né tránh trách nhiệm; vi phạm trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Những vi phạm, khuyết điểm trên đã làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cấp ủy, chính quyền địa phương và cá nhân ông Vinh. Xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Bộ Chính trị quyết định thi hành kỷ luật ông Vinh bằng hình thức khiển trách. 

Thế Dũng