Đại diện cơ quan soạn thảo, Thượng tướng Lê Chiêm, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, cho biết qua 19 năm thực hiện Pháp lệnh Lực lượng Cảnh sát biển Việt Nam (gọi tắt là Pháp lệnh; đã được sửa đổi, bổ sung một lần năm 2008), Cảnh sát biển Việt Nam đã có những đóng góp không nhỏ trong bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc; bảo vệ chủ quyền; bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn trên biển... Biển Đông được đánh giá là một trong những vùng biển có nhiều tranh chấp phức tạp nhất thế giới. Trong khi đó, Pháp lệnh đã bộc lộ một số bất cập, hạn chế cần khắc phục để phù hợp với quy định của Hiến pháp và bảo đảm tính thống nhất của hệ thống pháp luật, cũng như tính pháp lý chưa cao. "Vì vậy, việc xây dựng Luật Cảnh sát biển Việt Nam là cấp bách và cần thiết" - ông Chiêm đề nghị.

Cấp bách xây dựng Luật Cảnh sát biển - Ảnh 1.

Cảnh sát biển đóng vai trò quan trọng trong bảo vệ lợi ích quốc gia trên biển Ảnh: VĂN DUẨN

Bày tỏ sự ủng hộ cần thiết ban hành Luật Cảnh sát biển Việt Nam, đại diện cơ quan thẩm tra dự án luật, Thượng tướng Võ Trọng Việt, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh, cho biết việc ban hành luật cần quán triệt và thể chế hóa đầy đủ mục tiêu, chính sách của Đảng về định hướng chiến lược biển đến năm 2020, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Tuy vậy, nhiều ý kiến trong Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng cho rằng cần làm rõ hơn địa vị pháp lý cũng như chức năng, nhiệm vụ và phạm vi hoạt động của Cảnh sát biển để tránh chồng chéo với các lực lượng khác trên biển.

T.Dũng