Đó là số liệu được ông Đinh Văn Thu, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam báo cáo tại kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Nam khóa IX, diễn ra từ ngày 17 đến 19-7.

Theo Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, từ đầu năm nay, UBND tỉnh đã tập trung triển khai thực hiện công tác tiết kiệm (TK), chống lãng phí (CLP). Tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị phối hợp với cơ quan tài chính thường xuyên kiểm tra việc tổ chức thực hiện chế độ, chính sách ở các đơn vị cấp dưới, thực hiện nghiêm việc cắt giảm những khoản chi chưa thực sự cần thiết, chưa đúng chế độ quy định. Chủ động cắt giảm tối đa kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, chi công tác nước ngoài, chi cho hoạt động lễ hội, lễ kỷ niệm, khởi công, khánh thành, tổng kết và các khoản chi chưa cần thiết khác...

Cắt giảm tiền hội hè, Quảng Nam tiết kiệm hơn 8 tỉ đồng - Ảnh 1.

Kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh Quảng Nam khai mạc sáng 17-7

Kết quả, chỉ trong 6 tháng đầu năm 2018, tỉnh đã tiết kiệm được hơn 8,26 tỉ đồng (tiết kiệm do cắt giảm trong thẩm định, phân bổ dự toán 24 triệu đồng; tiết kiệm trong sử dụng kinh phí chi thường xuyên hơn 8,24 tỉ đồng).

Ngoài ra, thông qua công tác quản lý vốn đầu tư xây dựng cơ bản, các đơn vị, địa phương trên toàn tỉnh đã tiết kiệm được cho ngân sách hơn 12,4 tỉ đồng. Thông qua việc thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các gói thầu mua sắm tài sản nhà tiết kiệm cho ngân sách hơn 1,1 tỉ đồng; tiết kiệm thông qua kết quả thanh tra, kiểm tra hơn 20 tỉ đồng...

Tỉnh Quảng Nam cũng đã thực hiện tinh giản biên chế 206 cán bộ, công chức, viên chức.

Cắt giảm tiền hội hè, Quảng Nam tiết kiệm hơn 8 tỉ đồng - Ảnh 2.

Những lễ hội tại tỉnh Quảng Nam được tổ chức tiết kiệm hơn

Dù vậy, ông Đinh Văn Thu nhìn nhận việc thực hiện TK, CLP tại tỉnh vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế như: việc xây dựng chương trình TK, CLP ở một số cơ quan, địa phương còn chung chung, chưa xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu.

Công tác quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước còn hạn chế; việc mua sắm tài sản, trang thiết bị vẫn còn có trường hợp xây dựng phương án mua sắm chưa sát với yêu cầu thực tế, đề xuất giá mua sắm còn tương đối cao so với mặt bằng giá trên thị trường, dẫn đến nguy cơ gây thất thoát ngân sách; công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, đất đai còn có tồn tại, tình trạng vi phạm pháp luật trong khai thác tài nguyên khoáng sản vẫn còn...  

Tin-ảnh: Tr.Thường