Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trình bày cho thấy mặc dù đối diện với nhiều khó khăn thách thức, song các kết quả đạt được năm 2019 khá tích cực: Đạt 12/12 chỉ tiêu Quốc hội giao; kinh tế vĩ mô duy trì ổn định, tốc độ tăng GDP ở mức 6,8%.

Bày tỏ đồng tình với báo cáo của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các cơ quan chức năng, Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ cho rằng tình hình chiến tranh thương mại Mỹ - Trung Quốc chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Vì vậy, cần cân nhắc, đánh giá cơ hội, thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng tới nền kinh tế Việt Nam trong thời gian tới.

Nêu vấn đề về việc thời gian gần đây dư luận một số nơi dấy lên câu chuyện cho rằng do hệ thống pháp luật còn chồng chéo nên tiến độ giải ngân chậm, Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội Lê Thị Nga nêu: Phải xác định rõ nguyên nhân của tình trạng trên là do những quy định nào. Ở luật, nghị định hay dưới nghị định?

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội đề nghị rà soát các luật về đất đai, đầu tư, quy hoạch, xây dựng, nhà ở... để xác định nhóm pháp luật nào còn vướng mắc. "Chính phủ cần chỉ đạo các bộ, địa phương, Bộ Tư pháp xác định do luật hay do tổ chức thực hiện, tránh tình trạng đổ cho luật là chưa đúng... Xác định đúng mâu thuẫn thuộc thẩm quyền của ai, người đó sẽ sửa" - bà Lê Thị Nga nhấn mạnh.

B.T.K