Kết luận cuộc họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cho rằng tình hình 6 tháng đầu năm 2020 rất đặc biệt, đối diện với nhiều thách thức, khó khăn song Việt Nam đã đạt được một số kết quả, chuyển biến đáng mừng và phòng chống Covid-19 thành công. Tuy vậy, Thủ tướng nhìn nhận vẫn còn nhiều tồn tại, bất cập đối với công tác thi đua khen thưởng. Vì vậy cần đánh giá thẳng thắn, sâu sắc hơn một số bất cập. "Không "khoán trắng" cho bộ phận thi đua khen thưởng ở các địa phương, các ngành. Chống bệnh thành tích trong thi đua khen thưởng là yêu cầu đặt ra" - Thủ tướng nhấn mạnh.

Chống bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng - Ảnh 1.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp về thi đua, khen thưởng vào ngày 15-7 Ảnh: QUANG HIẾU

Về định hướng trong thời gian tới, Thủ tướng chỉ rõ tình hình, từ khủng hoảng y tế toàn cầu dẫn đến khủng hoảng kinh tế. Tại nhiều nước từ khủng hoảng kinh tế đã dẫn tới khủng hoảng xã hội, nhất là nạn thất nghiệp, đói kém. Do đó, không được chủ quan, không để dịch bệnh quay trở lại. Đây là trách nhiệm rất lớn của hệ thống chính trị, chính quyền các cấp.

T.Dũng