Ngày 11-8, Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau vừa có công văn yêu cầu người đứng đầu các cơ quan, đơn vị ở địa phương chịu trách nhiệm thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí hoặc ủy quyền cho cấp phó theo quy định để tạo sự chủ động trong việc cung cấp thông tin.

Đồng thời, tổ chức quán triệt đầy đủ các quy định pháp luật về trách nhiệm phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí trong đội ngũ công chức, viên chức… tại các cơ quan, đơn vị.

Song song đó, đối với những vụ việc được sự quan tâm của dư luận, xã hội thì người đứng đầu đơn vị hoặc người phát ngôn của các đơn vị liên quan phải thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí ngay khi sự việc xảy ra nhằm kịp thời định hướng dư luận và ổn định tình hình. Khi cơ quan báo chí hoặc cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có yêu cầu phát ngôn thì người được phát ngôn hoặc ủy quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin kịp thời, chính xác trong thời gian sớm nhất...

VÂN DU