Sáng 9-4, bên lề kỳ họp bất thường HĐND TP Hà Nội, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, cho biết kết luận thanh tra đất rừng Sóc Sơn đã xác định rõ tất cả các vi phạm trong công tác quản lý, vi phạm trong quá trình thực hiện quản lý về đất đai, quản lý về quy hoạch, đặc biệt là liên quan đến việc xác nhận chuyển nhượng các quyền sử dụng đất rừng Sóc Sơn.

Chủ tịch Hà Nội nói gì về kết luận thanh tra vụ xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn? - Ảnh 1.

Ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND TP Hà Nội, trao đổi với báo chí sáng 9-4

Theo ông Nguyễn Đức Chung, trên cơ sở kết luận đã công bố công khai, trong thời gian tới TP Hà Nội sẽ họp bàn kỹ lưỡng với Thanh tra Chính phủ. Với những kết luận Thanh tra Chính phủ đã kết luận và Thanh tra TP Hà Nội kết luận gần đây, TP Hà Nội sẽ đặt ra lộ trình để phân công rõ trách nhiệm cho từng sở, ngành, cho huyện Sóc Sơn, cũng như trách nhiệm các cá nhân lãnh đạo UBND TP Hà Nội để đôn đốc làm sao thực hiện nghiêm túc các kết luận này.

Ông Nguyễn Đức Chung cho hay những trường hợp chuyển cơ quan điều tra thì sẽ thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Cũng theo chủ tịch UBND TP Hà Nội, những gì Thanh tra Chính phủ đã kết luận rồi thì Thanh tra TP Hà Nội không kết luận lại. Khi xem xét vấn đề liên quan đến quy hoạch về đất đai phải gắn với điều kiện lịch sử của từng giai đoạn.

Người đứng đầu UBND TP Hà Nội cho hay hiện nay vẫn còn một số hộ dân nêu vấn đề về chính sách trước kia đưa dân vào xây dựng vùng kinh tế mới ở Sóc Sơn chưa được phản ánh đúng trong kết luận thanh tra. Thứ nữa là việc chồng lấn của phần đất ở và đất rừng phòng hộ đưa vào trong quy hoạch năm 2008 và 2011 thì người dân nói là không biết. Tới đây TP Hà Nội sẽ công bố cho họ những cột mốc đã được cắm từ trước đến nay thì khi đó sẽ rõ ràng.

Chủ tịch Hà Nội nói gì về kết luận thanh tra vụ xẻ thịt đất rừng Sóc Sơn? - Ảnh 2.

Địa bàn huyện Sóc Sơn có hàng ngàn công trình vi phạm đất rừng

Trước đó, UBND TP Hà Nội vừa có văn bản yêu cầu các đơn vị liên quan đến vụ "xẻ thịt" đất rừng Sóc Sơn kiểm điểm và kỷ luật hàng loạt cán bộ, đồng thời giao Thanh tra TP chuyển cơ quan điều tra một số nội dung để xử lý nghiêm.

Thanh tra TP Hà Nội cũng đã có 2 kết luận liên quan đến những vi phạm quản lý đất đai tại rừng phòng hộ Sóc Sơn. Theo kết luận, có 659 công trình vi phạm trật tự xây dựng trên đất lâm nghiệp nêu từ 2008 không được xử lý mà tiếp tục để phát sinh các vi phạm mới. Đến năm 2017, huyện mới xác định 555 công trình vi phạm, nay vẫn còn 485/555 công trình chưa xử lý. Tuy nhiên, kết quả thanh tra cho thấy việc xác định công trình vi phạm của UBND huyện Sóc Sơn năm 2017 không chính xác, thực tế số lượng công trình vi phạm lớn hơn rất nhiều.

Huy Thanh