Để tiếp tục đẩy mạnh triển khai ngoại giao vắc-xin, ngày 18-8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã có thư gửi ông Charles Michel, Chủ tịch Hội đồng châu Âu (EC) đề nghị Liên minh châu Âu (EU) hỗ trợ, chia sẻ vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam.

Trong thư, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của EU dành cho Việt Nam trong thời gian qua, đặc biệt đã viện trợ 2,4 triệu liều vắc-xin Covid-19 thông qua cơ chế COVAX.

Chủ tịch nước nhấn mạnh Việt Nam đang gặp nhiều khó khăn để có đủ số lượng vắc-xin Covid-19 cho gần 100 triệu người dân và trang thiết bị y tế phòng, chống dịch.

Trên cơ sở quan hệ Đối tác và Hợp tác toàn diện đang phát triển hết sức tốt đẹp giữa Việt Nam và EU, Chủ tịch nước đề nghị EU hỗ trợ tối đa cho Việt Nam thông qua các hoạt động viện trợ, nhượng lại vắc-xin Covid-19, chia sẻ công nghệ, cung cấp trang thiết bị y tế điều trị bệnh nhân Covid-19 và chia sẻ kinh nghiệm trong ứng phó với đại dịch.

Về vấn đề này, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cũng đã có thư gửi bà Ursula von der Leyen, Chủ tịch Ủy ban châu Âu.

Trong thư, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao đà phát triển tích cực trong quan hệ giữa Việt Nam và EU trong bối cảnh hai bên chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Thủ tướng Chính phủ mong muốn EU xem xét hỗ trợ vắc-xin ngừa Covid-19 cho Việt Nam, có tiếng nói đề nghị COVAX ưu tiên phân bổ vắc-xin Covid-19 cho Việt Nam và các nước ASEAN trong giai đoạn dịch Covid-19 diễn biến phức tạp hiện nay trong khu vực.

Hội đồng châu Âu (EC) là cơ quan chính trị cao nhất của Liên minh châu Âu (EU). Hội đồng gồm các nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ của các nước thành viên EU cùng với chủ tịch Ủy ban châu Âu. Các cuộc họp của Hội đồng do chủ tịch Hội đồng châu Âu chủ tọa.

Ủy ban châu Âu (EC, tên chính thức Ủy ban các cộng đồng châu Âu) là cơ quan cao nhất ngành hành pháp của EU. Ủy ban này chịu trách nhiệm về đề nghị lập pháp, thi hành các quyết định, duy trì các hiệp ước EU và điều hành công việc chung hàng ngày của Liên minh.

B.T.V