Tiếp tục chương trình kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại các tỉnh Đông Bắc, sáng 14-4, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, cùng đoàn giám sát, kiểm tra của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Bầu cử quốc gia làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh. Cuộc làm việc được thực hiện trực tuyến tại 13 đầu cầu.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quảng Ninh - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hồng Hải, TP Hạ Long

Thực hiện Chỉ thị số 45 của Bộ Chính trị về lãnh đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, toàn tỉnh Quảng Ninh đã thành lập 1.353 Ban bầu cử. Trong đó, 3 Ban bầu cử đại biểu Quốc hội, 21 Ban bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, 125 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp huyện và 1.204 Ban bầu cử đại biểu HĐND cấp xã đảm bảo số lượng, thành phần và sớm hơn so với thời gian Luật định.

Tỉnh Quảng Ninh đã thực hiện việc lập và niêm yết danh sách cử tri sớm hơn 6 ngày so với quy định của Luật bầu cử. Đến nay, tất cả danh sách cử tri đều được niêm yết công khai tại trụ sở 177 xã, phường, thị trấn và 1.438 khu vực bỏ phiếu trong toàn tỉnh. Đồng thời vận dụng linh hoạt, sáng tạo các hình thức phù hợp trên nền tảng công nghệ thông tin, thiết bị thông minh mà pháp luật không cấm để truyền tải kịp thời, chính xác, nhanh chóng thông tin về danh sách cử tri.

Tại buổi làm việc với Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Ninh, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá cao công tác chuẩn bị của tỉnh Quảng Ninh, trên cơ sở Chỉ thị 45 của Bộ Chính trị và các hướng dẫn của tiểu ban liên quan đã triển khai sớm, bài bản, khoa học, sáng tạo.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia chỉ rõ sáng tạo thứ nhất là đã ban hành kế hoạch, trong đó chia thành 3 bước, kết thúc mỗi bước tổ chức sơ kết, kiểm đếm, đánh giá lại những công việc đã thực hiện, rút kinh nghiệm để tiếp tục triển khai bước tiếp theo. Thứ hai là linh hoạt trong việc tập huấn nghiệp vụ cho các cấp, làm đến đến đâu tập huấn đến đó. Thứ ba là mở rộng dân chủ, có điều kiện sàng lọc, lựa chọn những ứng cử viên có chất lượng tốt nhất, vừa đảm bảo được sự lãnh đạo của tổ chức Đảng vừa tạo được sự đồng thuận. "Đây là cách làm sáng tạo, có thể phổ biến, nhận rộng"- Chủ tịch Quốc hội nêu rõ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quảng Ninh - Ảnh 2.

Chủ tịch Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Quảng Ninh trò chuyện với cử tri phường Hồng Hải, TP Hạ Long

Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cũng yêu cầu tỉnh Quảng Ninh cần tiếp tục quán triệt ý nghĩa, mục đích, yêu cầu của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 để lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất. Bởi muốn nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội thì phải nâng cao chất lượng của đại biểu Quốc hội. Muốn nâng cao năng lực giám sát, chất lượng của hệ thống chính quyền, phải tăng cường năng lực hiệu quả hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đề nghị tỉnh Quảng Ninh tổ chức thực hiện cuộc bầu cử đúng theo quy định, phát huy cao nhất quyền làm chủ của người dân, công khai, minh bạch, đảm bảo tuyệt đối an toàn về dữ liệu và tiết kiệm, để ngày bầu cử thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ kiểm tra công tác chuẩn bị bầu cử tại Quảng Ninh - Ảnh 3.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao nhiều cách làm sáng tạo, khoa học của Quảng Ninh

Chủ tịch Quốc hôi cũng lưu ý tỉnh Quảng Ninh cần rà soát, cập nhập danh sách cử tri, đặc biệt là những người không kiểm soát được hành vi, năng lực của mình theo đúng quy định của pháp luật; Ủy ban Bầu cử và Ủy ban MTTQ các cấp phối hợp để thực hiện tốt Hội nghị hiệp thương lần thứ 3; địa điểm bầu cử phải khoa học, trang trọng và thuận tiện cho cử tri; làm tốt công tác xử lí đơn thư khiếu nại tố cáo; dự báo một số lĩnh vực, địa bàn phức tạp, nhất là khi công bố danh sách ứng cử viên; tăng cường công tác thông tin truyền thông cụ thể đến người dân, để nắm được thông tin của các ứng cử viên, nhằm đưa ra lựa chọn chính xác.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia tin tưởng Quảng Ninh sẽ tổ chức rất thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với các chỉ tiêu, cử tri đi bầu cao nhất; an toàn tuyệt đối; tạo được sự đồng thuận cao, lựa chọn được người xứng đáng nhất.

Trước đó, sáng 14-4, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia Vương Đình Huệ đã đi kiểm tra, giám sát công tác chuẩn bị bầu cử tại Khu vực bỏ phiếu số 1, phường Hồng Hải, TP Hạ Long.

Trọng Đức