UBND tỉnh Quảng Nam vừa có trả lời ý kiến cử tri huyện Phước Sơn (tỉnh Quảng Nam) liên quan đến đề nghị xem xét việc cấp phép khai thác khoáng sản tại khu vực Bãi Ruộng (xã Phước Thành, huyện Phước Sơn).

Trước đó, cử tri huyện Phước Sơn phản ánh Bãi Ruộng là khu vực đầu nguồn, sát khu dân cư nên việc khai thác khoáng sản sẽ gây những ảnh hưởng nhất định đến đời sống và sản xuất của người dân.

Chưa cho công ty của đại gia Ngô Văn Quang đào vàng tại Bãi Ruộng - Ảnh 1.

Đợt mưa lũ cuối tháng 10 vừa qua, tại xã Phước Thành bị sạt lở nghiêm trọng Ảnh: Quang Luật

Vấn đề này, UBND tỉnh Quảng Nam thông tin như sau: Khu vực khoáng sản vàng gốc tại Bãi Ruộng được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép Công ty TNHH Phước Minh khai thác tại Quyết định số 1901/QĐ-UBND ngày 8-6-2011, với diện tích 10.114,5 m2; thời hạn khai thác đã hết kể từ ngày 8-12-2015. Dù vậy, Công ty TNHH Phước Minh khai thác chưa hết trữ lượng vàng trong khu vực cấp phép và có nhu cầu xin thăm dò, khai thác tiếp phần trữ lượng vàng còn lại.

Do đó, UBND tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) xem xét khoanh định, phê duyệt khu vàng gốc Bãi Ruộng là khu vực có khoáng sản vàng gốc phân tán, nhỏ lẻ. Nếu được Bộ TN-MT đồng ý, phê duyệt thì UBND tỉnh Quảng Nam mới xem xét trình HĐND tỉnh bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác vàng gốc của tỉnh. Sau đó, UBND tỉnh mới được quyền xem xét, cấp giấy phép thăm dò khoáng sản, tiếp đến là cấp giấy phép khai thác khoáng sản cho doanh nghiệp.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Quảng Nam giao UBND huyện Phước Sơn chỉ đạo UBND xã Phước Thành chủ trì, phối hợp với Công ty TNHH Phước Minh và các tổ chức đoàn thể, mặt trận của xã tổ chức họp nhân dân trong vùng ảnh hưởng của dự án.

"Nếu nhân dân đồng thuận với việc tiếp tục triển khai dự án thì UBND huyện Phước Sơn mới đề xuất bổ sung vào quy hoạch thăm dò, khai thác vàng gốc của tỉnh. Sở TN-MT có trách nhiệm thẩm định nội dung báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án, nếu bảo đảm thì mới trình UBND tỉnh phê duyệt, làm cơ sở để xem xét cấp giấy phép khai thác" – văn bản của UBND tỉnh Quảng Nam nêu rõ.

Được biết, Công ty TNHH Phước Minh đóng tại thị trấn Khâm Đức, huyện Phước Sơn, do "đại gia" Ngô Văn Quang làm giám đốc. Ông Quang có thời điểm khá "nổi tiếng" với khu "biệt phủ" xây dựng trái phép trên núi Hải Vân (thuộc địa phận TP Đà Nẵng).

Tr.Thường