Thủ tướng giao UBND TP Hà Nội và TP HCM chủ động tổ chức triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm kiềm chế, tiến tới giảm ùn tắc giao thông trên địa bàn; báo cáo Thủ tướng những vấn đề vượt thẩm quyền. Ủy ban An toàn giao thông quốc gia căn cứ chức năng, nhiệm vụ chủ động tham mưu, đề xuất với các giải pháp cấp bách trước mắt và lâu dài nhằm chống ùn tắc giao thông trên 2 địa bàn trên và cả nước.

Chưa lập ban chỉ đạo chống ùn tắc giao thông - Ảnh 1.

Giao thông TP HCM thường xuyên ùn tắc. Trong ảnh: Kẹt xe trên đường Nguyễn Thị Định, quận 2, TP HCM. Ảnh: TẤN THẠNH

Thủ tướng giao Ban Chỉ đạo nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải rà soát, đề xuất các giải pháp để đẩy nhanh tiến độ triển khai các công trình trên địa bàn Hà Nội và TP HCM góp phần giảm ùn tắc giao thông.

T.Dũng