Sáng nay 18-12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Hà Nội, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu bế mạc Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII.

Như vậy, sau gần 5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị lần thứ mười bốn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XII đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc vào sáng nay 18-12, kết thúc sớm hơn 2 ngày so với dự kiến trước đó.

Chùm ảnh bế mạc hội nghị do TTXVN ghi nhận:

Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị

Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị

Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các Ủy viên Trung ương dự Hội nghị

Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 4.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 5.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 6.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 7.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 8.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 9.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và các Ủy viên Trung ương dự Hội nghị

Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 10.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 11.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 12.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng phát biểu bế mạc Hội nghị

Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 13.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 14.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 15.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 16.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 17.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành phiên bế mạc hội nghị

Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 18.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 19.

Ông Trần Quốc Vượng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, trình bày dự thảo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ mười bốn

Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 20.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 21.
Chùm ảnh bế mạc Hội nghị Trung ương 14 - Ảnh 22.

Đại biểu biểu quyết thông qua dự thảo Nghị quyết Hội nghị Trung ương lần thứ 14 khóa XII

TTXVN