Sáng ngày 6-2, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Bộ Chính trị tổ chức Lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị.

Theo đó, tại Quyết định số 01-QĐNS/TW ngày 5-2-2021, Bộ Chính trị phân công ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Thường trực Ban Bí thư. 

Tại Quyết định số 02-QĐNS/TW ngày 5-2-2021, Bộ Chính trị phân công ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, giữ chức Trưởng ban Kinh tế Trung ương.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã trao quyết định và tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Thưởng, ông Trần Tuấn Anh.

Sau đây là những hình ảnh tại Lễ công bố quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị (Ảnh: TTXVN):

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị - Ảnh 1.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đến dự buổi lễ

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị - Ảnh 2.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự buổi lễ

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị - Ảnh 3.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị - Ảnh 4.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng ông Võ Văn Thưởng được phân công giữ chức Thường trực Ban Bí thư

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị - Ảnh 5.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng trao Quyết định cho ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, được phân công giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị - Ảnh 6.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tặng hoa chúc mừng ông Trần Tuấn Anh giữ chức Trưởng Ban Kinh tế Trung ương

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị - Ảnh 7.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ

Chùm ảnh: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trao Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị - Ảnh 8.

Các vị lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự buổi lễ

B.T.V