Khoảng 10 giờ 30 trưa 1-7, đoàn tàu bắt đầu được kiểm tra hệ thống vận hành và bắt đầu chạy thử. Thời gian chạy từ khu Depot Nhổn đến ga S8 Cầu Giấy trên cao với thời gian khoảng 15 phút.

Video đoàn tàu điện chạy thử dọc tuyến trên cao dài 8,5 km từ depot Nhổn đến ga S8 (Cầu Giấy)

Tại buổi thử nghiệm, các chuyên gia của dự án đã kiểm tra đoàn tàu và cho chạy thử dọc tuyến trên cao 8,5 km, từ depot Nhổn đến ga S8 (Cầu Giấy) và ngược lại. Việc thử nghiệm liên động do các chuyên gia quốc tế của nhà thầu đảm nhiệm, đảm bảo việc tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình của dự án đối với các hạng mục thông tin, tín hiệu, điện và đầu máy toa xe.

Theo ông Lê Trung Hiếu, Phó Ban quản lý đường sắt đô thị Hà Nội, cho biết: "Hiện dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội (tuyến Metro số 3) nhận được 6/10 đoàn tàu và đang trong giai đoạn thử nghiệm liên động hệ thống. Các đoàn tàu của dự án bắt đầu được đưa vào vận hành thử nghiệm liên động tuyến trên cao 8,5 km, từ ga Depot Nhổn đến ga S8 (Nhổn - Cầu Giấy) và ngược lại".

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 2.

Đoàn tàu điện dọc tuyến depot Nhổn đến ga S8 Cầu giấy được chạy thử nghiệm vào trưa 1-7

"Nhà thầu cơ bản đã hoàn thành thử nghiệm độc lập và đang triển khai song song các thử nghiệm tích hợp liên động hệ thống cho từng phân nhóm, bao gồm cả việc thử nghiệm đoàn tàu. Việc thử nghiệm liên động sẽ do các chuyên gia quốc tế của nhà thầu đảm nhiệm, đảm bảo việc tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình của dự án" - ông Lê Trung Hiếu chia sẻ thêm.

Hình ảnh đoàn tàu điện chạy thử dọc tuyến trên cao dài 8,5 km từ depot Nhổn đến ga S8 (Cầu Giấy):

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 3.

Việc thử nghiệm liên động sẽ do các chuyên gia quốc tế của nhà thầu đảm nhiệm, bảo việc tuân thủ theo đúng yêu cầu kỹ thuật và quy trình của dự án...

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 4.

... nhằm đánh giá, đảm bảo sự kết nối giữa các hệ thống thành phần cũng như đảm bảo các chức năng của toàn bộ hệ thống đường sắt Nhổn - ga Hà Nội được thực hiện một cách an toàn, ổn định khi đưa vào khai thác

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 5.

Được biết, tiến độ đoạn tổng thể đoạn trên cao đạt gần 88% (tiến độ toàn bộ dự án đạt gần 73%). Riêng đối với gói thầu CP06 (đầu máy toa xe, thiết bị Depot, tín hiệu, thông tin và cấp điện) đoạn trên cao đạt hơn 90%.

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 6.

Trong đó, các phân nhóm thông tin, tín hiệu, cung cấp điện cho các ga trên cao đã hoàn thành 100% công tác lắp đặt thiết bị

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 7.

Tuyến đường sắt đô thị Nhổn-ga Hà Nội đang được thi công có chiều dài 12,5 km, gồm 8,5 km đi trên cao (Nhổn-Cầu Giấy, có 8 nhà ga) và 4 km đi ngầm (có 4 ga)

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 8.

Hiện dự án đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội nhận được 6/10 đoàn tàu và đang trong giai đoạn thử nghiệm liên động hệ thống.

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 9.

Trong giai đoạn thử nghiệm liên động, các đoàn tàu sẽ được vận hành dọc tuyến, theo từng chế độ vận hành khác nhau.

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 10.

Tương ứng với mỗi dải tốc độ vận hành sẽ có các quy trình kiểm tra cụ thể cho thiết bị của đoàn tàu cũng như thiết bị của các hạng mục khác trong Gói thầu

CLIP: Chạy thử nghiệm 8,5 km trên tuyến đường sắt Nhổn - ga Hà Nội - Ảnh 11.

Đến cuối năm 2021, dự án sẽ đi vào khai thác đoạn trên cao. Đoạn đi ngầm dưới lòng đất sẽ được khai thác vào cuối năm 2022

Ngô Nhung