Gỡ 1 điểm phong tỏa liên quan đến ca mắc Covid-19 nhập cảnh lậu

Huế Xuân