Lễ khánh thành đường song hành Võ Văn Kiệt

Quỳnh Trâm - Thanh Tiên - Ngọc Lý