Theo đó, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thành Phong yêu cầu các cơ quan, đơn vị nhà nước thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid -19 theo tinh thần nội dung Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, trong đó lưu ý các nội dung thực hiện tại trụ sở các cơ quan, đơn vị.

Thủ trưởng phải làm việc tại trụ sở

Cụ thể, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị để thực hiện các nhiệm vụ được phân công.

Cơ quan nhà nước ở TP HCM làm việc như thế nào trong 15 ngày giãn cách xã hội? - Ảnh 1.

Đường Trường Chinh, quận 12 (TP HCM) vắng người qua lại

Căn cứ điều kiện, tính chất hoạt động và chương trình công tác, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc phù hợp, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao trong năm 2021. Riêng thủ trưởng các cơ quan, đơn vị phải làm việc trực tiếp tại trụ sở.

Đối với các đơn vị đặc thù trực thuộc UBND TP HCM, các sở, ban, ngành TP và UBND TP Thủ Đức, quận, huyện, Chủ tịch UBND TP giao thủ trưởng các cơ quan, đơn vị báo cáo nhu cầu bố trí cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại trụ sở cơ quan, đơn vị đến Sở Nội vụ trước 13 giờ 9-7 để tổng hợp, báo cáo UBND TP HCM xem xét, quyết định. 

Chịu trách nhiệm nếu để lây, nhiễm dịch bệnh

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid -19 tại công sở.

Phân công, bố trí số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc lực lượng tham gia phòng, chống dịch Covid -19 các cấp và cán bộ, chiến sĩ lực lượng công an, quân đội phù hợp với yêu cầu công tác.

Dừng toàn bộ các cuộc họp tại cơ quan công sở (ngoại trừ các cuộc họp chống dịch, các cuộc họp để xử lý các vấn đề cấp bách của đơn vị). Thủ trưởng cơ quan, đơn vị quyết định và chịu trách nhiệm việc tổ chức các cuộc họp tại cơ quan, đơn vị mình, bảo đảm không tập trung quá 10 người trong một phòng và phải tuân thủ tuyệt đối quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Cơ quan nhà nước ở TP HCM làm việc như thế nào trong 15 ngày giãn cách xã hội? - Ảnh 2.

Đường Nguyễn Văn Quá, quận 12 (TP HCM) vắng tanh

Phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà; quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua kết quả công việc; lưu ý không để công việc bị đình trệ, đặc biệt là các công việc có thời hạn, thời hiệu theo quy định của pháp luật và các dịch vụ công phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Bố trí làm việc trực tuyến tại nhà theo thời hạn được quy định đối với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động đang cư trú tại các địa bàn được thiết lập vùng phong tỏa để tăng cường kiểm soát, phòng chống dịch bệnh Covid -19 theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp.

Ngoài ra, cán bộ, công chức, viên chức không được di chuyển ra khỏi nhà nếu không thuộc các trường hợp thật sự cần thiết.

Tạm dừng tiếp dân trực tiếp 

Các cơ quan, đơn vị phải tạm dừng các đoàn thanh tra, kiểm tra chưa cần thiết, trường hợp cần thiết thanh tra, kiểm tra phải hạn chế số lượng người tham gia và thay đổi hình thức thanh tra, kiểm tra phù hợp; tạm dừng công tác tiếp công dân trực tiếp tại trụ sở..

Đối với công tác tiếp nhận, xử lý và trả kết quả hồ sơ thủ tục hành chính, người đứng đầu UBND TP yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trên tinh thần phục vụ yêu cầu của cá nhân, tổ chức; bảo đảm sự công bằng, công khai, minh bạch và phải tuân thủ tuyệt đối các quy định phòng, chống dịch và quy tắc 5K của Bộ Y tế.

Việc trả kết quả giải quyết đối với những hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận trước ngày 9-7 thì chủ động thông tin việc trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đến cá nhân, tổ chức để phối hợp thực hiện. Đồng thời, chủ động thông báo đến cá nhân, tổ chức không đến trụ sở cơ quan, đơn vị để nhận kết quả và hướng dẫn thực hiện trả kết quả bằng các hình thức phù hợp.

PHẠM DŨNG