Theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Sở Nội vụ TP HCM thông báo thay đổi phương thức làm việc của cơ quan, đơn vị cho phù hợp trong đợt cao điểm phòng, chống dịch trên địa bàn TP kể từ 0 giờ ngày 1-4 đến hết ngày 15-4, nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, phòng tránh lây nhiễm trong cộng đồng.  

Cơ quan nhà nước tại TP HCM làm việc như thế nào từ ngày 1-4? - Ảnh 1.

Người dân TP HCM làm thủ tục hành chính qua mạng để phòng tránh lây nhiễm dịch Covid-19 (Ảnh: Phan Anh)

Theo đó TP HCM sẽ ngừng giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tiếp, chỉ giải quyết hồ sơ trực tuyến và các hồ sơ thủ tục cấp bách. Các cơ quan, đơn vị nhà nước bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động sử dụng công nghệ thông tin làm việc tại nhà; chỉ những trường hợp thật sự cần thiết như trực chiến đấu, trực cơ quan, cung ứng hàng hóa dịch vụ thiết yếu, xử lý tài liệu mật và các nhiệm vụ cần thiết khác theo yêu cầu mới đến làm việc tại công sở; tăng cường tổ chức họp trực tuyến.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tùy theo điều kiện, tính chất hoạt động của cơ quan, đơn vị mà bố trí hạn chế đến mức thấp nhất số người đến cơ quan, đơn vị làm việc nhưng tối đa không quá 1/3 số lượng cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của cơ quan, đơn vị để giải quyết các công việc nêu trên.

Những trường hợp đặc biệt khác phải xin ý kiến của Thủ trưởng cơ quan cấp trên trực tiếp. Người đứng đầu chịu trách nhiệm về việc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động lây nhiễm dịch bệnh do không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch tại công sở.

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm việc tại nhà có trách nhiệm thường xuyên cập nhật tình hình công việc của cơ quan, đơn vị và báo cáo tiến độ, kết quả công việc cho người đứng đầu trực tiếp thông qua sử dụng công nghệ thông tin.

Mở điện thoại di động 24/24 giờ, chấp hành nghiêm túc sự phân công công tác của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị; không di chuyển ra khỏi nhà nếu không thật sự cần thiết và chịu trách nhiệm về việc không chấp hành nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid-19.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có trách nhiệm phân công, giao việc cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động qua hệ thống văn phòng điện tử quản lý hồ sơ công việc, qua môi trường mạng; giải quyết, xử lý công việc bằng chữ ký số và quản lý cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thông qua kết quả công việc.

Các cơ quan, đơn vị chỉ giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến và các hồ sơ thủ tục cấp bách.

Ngoài ra, các cơ quan, đơn vị bố trí lãnh đạo và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trực cơ quan, đơn vị để giải quyết các công việc thuộc trường hợp đặc biệt, cấp bách hoặc các hoạt động sản xuất phục vụ cho công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Sau thời gian nêu trên, TP sẽ xem xét và quyết định phương án làm việc của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn TP cho phù hợp.

Áp dụng công nghệ thông tin để cán bộ công chức làm việc tại nhà

Để phòng tránh lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng, Sở Thông tin- Truyền thông TP HCM cũng đề ra hàng loạt giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin cho các cơ quan nhà nước khi bố trí cán bộ công chức làm việc tại nhà.

Cụ thể, các đơn vị thực hiện việc tiếp nhận, phân công, xử lý và phát hành văn bản điện tử trên phần mềm quản lý văn bản; sử dụng thư điện tử công vụ để trao đổi công việc, không được sử dụng thư điện tử cá nhân.

Trong trường hợp cần lưu trữ, chia sẻ tài liệu qua mạng, các đơn vị sử dụng dịch vụ lưu trữ tại địa chỉ: https://luutru.tphcm.gov.vn.

Trong nội bộ cơ quan, các đơn vị, chủ động tổ chức họp trực tuyến thông qua các dịch vụ sẵn có hiện nay như: SureMeet (Lạc Việt), MegaMeeting (Mobifone), Zoom, Skype,…

Trong trường hợp cần tham gia hội nghị trực tuyến của TP, các sở - ngành, UBND các quận huyện sử dụng Hệ thống hội nghị trực tuyến của TP tổ chức họp giữa các đơn vị. Địa chỉ sử dụng hệ thống: www.hoinghitruyenhinh.tphcm.gov.vn .

Cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị trao đổi thông tin trong quá trình xử lý công việc thông qua thư điện tử công vụ, hoặc sử dụng kênh kết nối của TP tại địa chỉ http://ketnoi.tphcm.gov.vn.

Ngoài các giải pháp trên, Sở Thông tin - Truyền thông đề nghị thủ trưởng các sở - ngành, chủ tịch UBND các quận - huyện chủ động áp dụng các giải pháp công nghệ thông tin để tổ chức triển khai nhiệm vụ, chỉ đạo, giám sát, đôn đốc thực hiện và tạo điều kiện thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức hoàn thành nhiệm vụ.

Các giải pháp trên không được áp dụng đối với các nội dung liên quan đến bí mật nhà nước.

Phan Anh