Đây là cây sọ khỉ thuộc loại 3 (nhóm cây lâu năm) và nguyên nhân xác định do mưa to và bộ rễ có dấu hiệu thoái hoá.

Rất may thời điểm cây ngã không có người đi lại trong công viên nên không gây thiệt hại về sức khoẻ, tính mạng. Tuy nhiên, khi cổ thụ ngã đã đè thêm 2 cây xanh khác đổ theo.

Sau khi tiếp nhận thông tin, các công nhân, kỹ sư cây xanh đã có mặt và ghi nhận tình trạng cây cũng như dọn dẹp hiện trường.

Cổ thụ trăm tuổi  ở công viên Tao Đàn bất ngờ bật gốc - Ảnh 1.

HIện trường cây cổ thụ bật gốc trong công viên Tao Đàn

Cổ thụ trăm tuổi  ở công viên Tao Đàn bất ngờ bật gốc - Ảnh 2.

Bộ rễ có dấu hiệu thoái hoá.

Cổ thụ trăm tuổi  ở công viên Tao Đàn bất ngờ bật gốc - Ảnh 3.

Cây cao hơn 20m, đường kính 1,2m.

Lê Phong