Ngày 27-4, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có báo cáo về việc thu hồi kinh phí đào tạo thạc sĩ ở nước ngoài đối với 4 cá nhân vi phạm cam kết hoàn trả kinh phí đào tạo. Theo đó, 4 cá nhân này mới chỉ hoàn trả 2,8 tỉ trong số 9,8 tỉ đồng.

Cụ thể, 4 cá nhân gồm: bà Huỳnh Thị Lan Viên (con của ông H. Ch., nguyên Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Quảng Ngãi); bà Nguyễn Lê Ngọc Hà (con của ông N. Ch., nguyên Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Quảng Ngãi); bà Phạm Thị Hạnh (con của ông P.T.H., nguyên Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Quảng Ngãi) và ông Phạm Thành Việt (con của ông P.T.H., nguyên Chủ tịch UBND TP Quảng Ngãi). 

Đây là 4 cá nhân được cử đi đào tạo ở nước ngoài theo Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020 của tỉnh Quảng Ngãi.

Tuy nhiên, sau khi kết thúc chương trình đào tạo, 4 cá nhân này không làm việc cho tỉnh Quảng Ngãi theo đúng cam kết. Vì vậy, tháng 11-2019, tỉnh Quảng Ngãi ra quyết định thu hồi gấp đôi kinh phí hỗ trợ đào tạo theo cam kết đã ký trước đó.

Con của nguyên 4 cán bộ lãnh đạo ở Quảng Ngãi nhùng nhằng trả tiền du học - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Quyết định nêu rõ: Bà Huỳnh Thị Lan Viên buộc phải hoàn trả hơn 2 tỉ đồng; bà Nguyễn Lê Ngọc Hà phải hoàn trả gần 2,4 tỉ đồng; bà Phạm Thị Hạnh hoàn trả gần 3,5 tỉ đồng và ông Phạm Thành Việt phải trả hơn 1,9 tỉ đồng. Thời gian hoàn trả trong 2 năm, được chia làm 10 lần, mỗi lần trả tối thiểu 1/10 tổng kinh phí phải hoàn trả. Tuy nhiên, hiện sau 1,5 năm, 4 cá nhân nói trên chỉ trả được 2,8 tỉ đồng trong tổng kinh phí phải thu hồi là 9,8 tỉ đồng.

Trong đó, bà Phạm Thị Hạnh chỉ trả 1 đợt với số tiền 170 triệu đồng; bà Huỳnh Thị Lan Viên trả 2 đợt với số tiền 410 triệu đồng; bà Nguyễn Lên Ngọc Hà hoàn trả 5 đợt với số tiền gần 1,2 tỉ đồng và ông Phạm Thành Việt đã trả 5 đợt với số tiền 1 tỉ đồng.

"Chúng tôi đã nhiều lần gửi văn bản đôn đốc 4 cá nhân vi phạm cam kết phải hoàn trả kinh phí vào ngân sách đúng thời hạn. Nếu đến hết tháng 11-2021, các cá nhân này khoog hoàn trả đủ, Sở Nội vụ sẽ xem xét, tham mưu UBND tỉnh khởi kiện" - lãnh đạo Sở Nội vụ Quảng Ngãi cho biết.

Trước đó, nhằm nâng cao nguồn nhân lực, tỉnh Quảng Ngãi triển khai Đề án đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ và thu hút nhân lực có trình độ cao giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng đến năm 2020. Đề án định hướng đến năm 2015 đào tạo và thu hút 300 thạc sĩ, 20 tiến sĩ trong và ngoài nước. Từ năm 2016 đến 2020, tỉnh cử đi đào tạo và thu hút 350 thạc sĩ, 25 tiến sĩ trong và ngoài nước.

Theo đề án, khi kết thúc khóa đào tạo mà người được cử đi học không về công tác ở cơ quan được bố trí hoặc không chấp hành quyết định phân công công tác; bỏ việc, thôi việc bị kỷ luật khi chưa thực hiện đủ thời gian cam kết, phải đền bù gấp đôi kinh phí được hỗ trợ.

T.Trực