Chiều 28-5, Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa công bố kết quả bầu cử và danh sách những người trúng cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, chủ trì cuộc họp báo.

Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 1.

Ông Đỗ Minh Tuấn, Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa, thông tin kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026

Theo báo cáo, toàn tỉnh có 2.631.553 cử tri, số cử tri đi bỏ phiếu đạt tỉ lệ 99,75% (năm 2011 cử tri bỏ phiếu đạt 99,41%, năm 2016 đạt 99,59%). Trong đó, một số địa bàn gồm: thị xã Bỉm Sơn, huyện Quan Hóa, Quan Sơn, Bá Thước, Như Xuân đạt tỉ lệ đi bỏ phiếu 100%.

Kết quả, tỉnh Thanh Hóa đã bầu đủ 14 đại biểu Quốc hội khóa XV với số phiếu tập trung cao; đảm bảo cơ cấu, thành phần theo phân bổ (người trúng cử cao nhất có tỉ lệ bầu đạt 99%, thấp nhất đạt 81,17%).

Đối với HĐND tỉnh, có 85 đại biểu được bầu đúng với số lượng cho phép (người trúng cử cao nhất có tỉ lệ phiếu bầu đạt 99,00%, thấp nhất đạt tỉ lệ 79,69%). Tại HĐND cấp huyện, đã bầu được 918/920 đại biểu, thiếu 2 đại biểu so với số lượng đại biểu được bầu, gồm: huyện Quảng Xương thiếu 1 đại biểu, huyện Thiệu Hóa thiếu 1 đại biểu nhưng không phải tổ chức bầu thêm do đơn vị bầu cử đã bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu.

Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 2.

Cử tri tỉnh Thanh Hóa đi bầu cử

Đối với HĐND cấp xã, đã bầu được 13.140/13.269 đại biểu, thiếu 129 đại biểu, trong đó có 125 đơn vị bầu thiếu, 10 đơn vị bầu cử phải tổ chức bầu thêm do chưa bầu đủ 2/3 số đại biểu được bầu (năm 2016 có 323 đơn vị bầu thiếu, 36 đơn vị phải bầu thêm).

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Đỗ Minh Tuấn khẳng định cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã thành công tốt đẹp, bảo đảm các quy định của pháp luật, dân chủ, tuyệt đối an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội lớn của toàn dân.

Ông Đỗ Minh Tuấn cũng nêu 6 nguyên nhân cơ bản để đạt được kết quả tốt đẹp của cuộc bầu cử. Cụ thể công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cả hệ thống chính trị rất kịp thời, sâu sát, sáng tạo và bám sát đúng lịch, thực hiện nghiêm, đúng các quy định; công tác hiệp thương, giới thiệu nhân sự là những người hội tụ đủ đức, tài, có uy tín, quá trình làm nhân sự công tâm khách quan, lấy tiêu chuẩn là quan trọng.

Tiếp đến là cấp uỷ chính quyền, đặc biệt là lực lượng vũ trang, đã thực hiện đảm bảo an ninh, trật tự xã hội rất tốt nên cuộc bầu cử diễn ra tuyệt đối an toàn, không có bất kỳ điểm nóng nào; sự chỉ đạo của ban bầu cử các cấp, rất chủ động; đã xây dựng các kịch bản, các tình huống có thể xảy ra và chủ động có kế hoạch xử lý bài bản, đúng quy định.

Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 3.

Công tác phòng chống dịch thực hiện nghiêm để cuộc bầu cử diễn ra an toàn

Đặc biệt, Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo công tác tuyên truyền rất tốt, tạo không khí dân chủ, phấn khởi, trong đó có công lớn của các cơ quan báo chí trung ương và địa phương. Cuối cùng, sau cuộc bầu cử đã thực sự tạo niềm tin tưởng của nhân dân, cử tri vào sự lãnh đạo của tỉnh, thể hiện mong muốn, kỳ vọng của nhân dân.

Chủ tịch Ủy ban bầu cử tỉnh Thanh Hóa kỳ vọng sau khi có kết quả bầu cử, các đại biểu trúng cử ĐBQH khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021–2026 sẽ phát huy tinh thần trách nhiệm trước cử tri, trước nhân dân, thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của mình, hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó, xứng đáng là người đại biểu dân cử, được nhân dân tín nhiệm bầu ra, thay mặt cho nhân dân để tham gia quản lý đất nước, quản lý xã hội, đem hết sức mình phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa nhiệm kỳ 2021-2026

Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 4.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 5.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 6.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 7.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 8.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 9.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 10.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 11.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 12.
Công bố danh sách 85 người trúng cử đại biểu HĐND tỉnh Thanh Hóa - Ảnh 13.
Tin-ảnh: Tuấn Minh