Nhằm đánh giá nỗ lực phấn đấu của cả nước qua các hoạt động phát triển kinh tế - văn hóa - xã hội - ngoại giao năm 2018, tạo động lực cho năm 2019, Báo Người Lao Động kính mời bạn đọc tham gia bình chọn 10 sự kiện nổi bật (trong 20 sự kiện gợi ý bên dưới) trong năm 2018.

Thăm dò ý kiến

Bình chọn 10 sự kiện trong nước nổi bật 2018

Bạn có thể chọn nhiều mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Báo Người Lao Động